Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.11.2011 22:56 - СЕВЕРИТЕ И СЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА В МИЗИЯ (КРАЯ НА 7 ВЕК)
Автор: gepard96 Категория: История   
Прочетен: 29130 Коментари: 7 Гласове:
3

Последна промяна: 01.10.2015 19:13

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Когато след 679/80 г. кан Аспарух овладява земите на юг от р.Дунав там среща две Славянски Племена или по-скоро племето на Седемте славянск рода. Според някои автори, също и северите. И ако за северите няма толкова много неизвестни то за "Седемте рода" може да се каже, че са един загадъчен народ или племе.
Не се знае за тях със сигурност кога точно са се установили в земите на дн. Северна България, и колко време преди аспаруховите българи.
За Северите има основания да се смята, че били отделна общност още в Стара Велика България. За
тях, и до днес тлее спор дали са дошли заедно с Аспарух на балканите, или са били заварени тук, но и до днес остава въпроса защо ако не са българско племе, не са били изселени от Аспарух, подобно на Седемте рода, както и защо етнонима им е почти идентичен със българите Савири.
Берсилите от своя страна са още по любопитен случай, който ще засегнем в следващия материал.
Споменатите Седем Славянски Рода, както и Абодритите, са племенни общности, които са били изселени в граничните райони на българската дтржава като пазители на границите. За тях можем да приемем, че наистина са били славяни.
За произхода на северите обаче съществуват много теории, като ще се спра само на трите основни:
1. Северите са славянско племе. Според редица изследователи северите са славянско племе, които са били твърде близки със Седемте Славянски Рода.
Аргументи за нея:
- името Славун.
- аналогия с източно славянското племе северяни или севери /Новгород северский/, с които е възможно да имат връзка.
- тълкования на контекста на изворите.
Според някои автори, не става въпрос за едно племе "Седем рода", а за седем отделни славянски племена, като северите дори са едно от тези седем племена. Според други те се споменават отделно от племето на седемте рода, поради факта, че едните са били от групата на т.н. южни славяни, а северите  са били от източните славяни - антите.
Косвено доказателство  в подкрепа на тази теория е името Славун, което е засвидетелствано за архонта на северите от Теофан - дори да не го приемаме като истинско лично име, а като епоним.
Теофан: "А императорът, като изпратил тайно хора в България, заловил архонта на северите Славун...";
Анастасий Библиотекар в превода на Теофан на латински: "Императорът проводил тайно в България хора, които заловили княза на северите Славун..."

Всъщност няма писмен източник в който северите да са наречени славяни.
Следва да се отбележи, че кан Аспарух има отношение към северите доста по-различно от това към Седемте Рода - те не са преселени на север към Дунав а им е поверено крайно важното задание в отбраната на южната граница.
Причината за това отношение на Аспарух е неизвестна но най-вероятно се дължи на предишни контакти, а защо не и общ произход между българи и севери.

2. Северите са Савири. Според тази теория северите всъщност са добре познатите българи - савири. Тази теория се подкрепя първо от факта, че етнонима им е почти идентичен с родствените на българите Савири. 
За савирите, както и за берсилите има основания да се смята, че са били отделни общности още в Стара Велика България, като след
напускането на региона от древните българи, сведенията за савирите също секват. Това е другото косвенно предположение, че една част от савирите са дошли с Аспарух (или преди него).
Друга част на савирите, верятно са се преселили към Волго-Уралието заедно с Котраг. Там по-късно са известни като сувари и участват в изграждането на Волжска България. Имат свой градски център познат като Сувар. Градът на суварите е бил с квадратна форма. В центъра се е намирал двуетажен дворец от тухли, украсен с полуколони. Днес от града не е останало почти нищо.
Хипотезата, че северите, всъщност са именно савири се подкрепя и от факта, че
те не са изселени от Аспарух, подобно на Седемте Славянски Рода. А защо ще им се има такова доверие, като им е поверен един толкова важен пост, какъвто е отбраната на старопланински проход (или проходи), ако не са българско племе?
Савирите най-вероятно са получили от Визнатия статут на федерати, по-рано през 7 век, като са заселени в района на Шумен (най-общо казано на север от Стара планина).

3. Северите са готско племе. Теория вкарана в обръщение преди години и подържана от Павел Георгиев, който може би първи с доста факти се опитваше да покаже германският произход на името севери, после теорията се популяризира и от изследователя проф. Росен Милев (ръководител на екип от учени занимаващи се с проучването на готите по нашите земи). Според тази теория "северите" са били готи, "изменили" на Византия и сключили съюзен договор с Аспарух в 680 г.
Доказателствата за тази теория са множеството археологически открития с готски произход, при пълна липса на славянски. Голямата част от готите са напуснали балканите и са се установили в Италия и Испания, но една част остават тук. Това са най-вече готите-християни на Вулфила, които се заселват в Северна България през 348 г. Техни потомци заварват славяните, и прабългарите. Така готите влизат като  компонент след прабългари, славяни и траки (доколкото са останали) в образуването на българската народност през периода VII–IХ в.
Лошото е, че и до днес не е установено кой проход точно е т.нар. "Верегава" което затруднява допълнително точното локализиране на северите.

Заселването на най-ранната голяма група вече християнизирани готи, водени от Улфила в средата на 4-ти век около Никополис ад Иструм (Търновско) е безспорен факт! През следващите 150 години готите, може да се каже, доминират над региона (Мизия)! Йорданес дава данни (средата на VI в.) за "малки готи", които били доста многобройни и обитавали района на Nicopolis ad Istrum.
Но те трудно могат да се свържат със северите.
От друга страна у блаженни Йероним става дума за 7 готски племена.


Нека разгледаме и изворите.
Анастасий Библиотекар, въз основа на превод от Теофан, пише: "И особено като покорили и от съседните славяни така наричаните седем рода, те (прабългарите) преселили северите (в земите) от предната част на Верегавската клисура до източните предели, а в земите, които са на югозапад — чак до Авария, настанили останалите седем рода, които били под договор."
Ето текста и на самия
Теофан:
“... И като ги преследвали чак до Дунава, преминали го и дошли при т.нар. Варна, близо до Одесос, и до тамошната земя. Като видели, че мястото е много сигурно - отзад поради реката Дунав, отпред и отстрани поради теснините и Понтийско море, и след като покорили измежду намиращите се там славянски племена т.нар. седем рода, поселили северите от предната клисура до Верегава [вер. Ришкия проход] към източните части, а към юг и запад до Авария останалите седем рода, които плащали данък. И тъй, след като се разширили в тези места, възгордели се и започнали да нападат и да поробват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за срам на ромеите заради многото ни грехове.”


Патриарх Никифор, пише в своята "хроника": "Те преминали Истър, [спуснали се] към така наречената Варна, близо до Одесос, и до разположената по-нататък вътрешна земя и когато видели, че мястото е укрепено и осигурено отвсякъде, и от реката и от непреходимата местност, установили се тук. Те покорили и славянските племена, които живеели наблизо, и заповядали на едните да бранят земите, които граничат с аварите, а на другите да пазят земите, които са съседни на ромеите. Между това, те след като се укрепили и се усилили, започнали да опустошават селата и градовете на Тракия. Императорът пак, като гледал това, принудил се да сключи договор с тях при условие да плаща данък."
Както се вижда, текстовете не са много детерминативни и точно поради това някои специалисти разглеждат северите като едно от седемте племена, а други - като осмо племе.


От данните от изворите за ролята и мястото на племето севери във всички тези събития, има едно логично обяснение - първоначално те се намирали във византийската територия, но след разгрома на императорските войски били включени в пределите на българската държава. За тях няма директно споменаване, че са "славяни".
За племето на Седемте Славянски Рода, Теофан споменава, че властта на прабългарите се разпростряла и над други земи и племена, които не влизали в пределите на империята. Това били славянските племена, които хронистът определя с прилагателното „околни” (παρακειμένων), т.е. намирали се извън, но в съседство с византийската територия.
По този начин Теофан е показал, че властта на прабългарите на юг от Дунава се разпростряла както над бившите византийски земи, така и над околните славянски племена, които били седем на брой.
 
И Теофан, и Никифор потвърждават, че племето на Седемте рода са изселени "да бранят земите, които граничат с аварите", а северите са оставени да бранят прохода "верегава"(което вероятно е Върбишкия Проход).

Източниците - и Теофан и Никифор много ясно са написали, че българите покоряват славяните, а никъде не споменават създаването на българо-славянски конгломерат, съюз, обединение, или каквото и да е подобно федеративно или взаимно-управлявано образувание.
Прави впечатление, че северите не влизат в съюза на седемте рода, които Аспарух "покорява" и ги преселва на запад-северозапад.
На северите същевременно им се възлага отговорната функция - охрана на южната граница, без да се споменава думата "преселване", т.е. сякаш северите са заедно с прабългарите или са като равноправна част от армията и им се възлагат съответните отговорности на по-високо ниво от на славяните.

Няма отговор в историческите извори, дали северите са били славяни. Дали този въпрос може да бъде решен евентуално от археологията?!
Всъщност точна локализация на Северите и до днес не е уточнена, защото не се знае кое е "Верегава". Оттам - не може да се знае със сигурност дали са били славяни.
Иначе на голяма част от археологическите обекти между реката и планината излизат готски находки-фибули,части от колани, оръжие.
На Царевец има доста голям църковен комплекс, а може би не е случайно известието за превода на Библията от Улфила някъде в този район.
Интересното е, че не се намират находки от масовото славянско заселване.

От всичко това виждаме, че въпросът с произхода на северите е още открит.
А може би, произхода на северите да има един смесен характер.
Знае се, че савирите идват в Европа още през 463 г. (както споменават пратениците на няколко народа на византийския император).
Една част от тях се заселват на юг, в днешна Ставрополска област, където образуват силна конфедерация, която през първата половина на 6 век активно напада и Персия и Византия. Разгромена е през 558 от аварите, като една част от савирите се преселват на север (ок. дн. Чернигов). Там изглежда са се смесили с местните славяни и се образува племето северяни.
Най-вероятно именно част от това племе е участвало в голямото заселване на Балканите от славяните през 603-620 и е останало тук под името севери.
Това обяснява и славянското име на княз Славун за "северите".

image

С удебелена черна линия - Границата на Аспарухова България с аварите

Според Никифор, славяните са били изселени именно там, като буфер между Българите и аварите.
Това обяснява, защо липсва сериозен славянски субстракт у Българите.

Сaвирите - родствен народ на българите и аланите в земите от прикавказието:

image

Гласувай:
3


Вълнообразно


1. shtaparov - "Анализът" е намерил отговорите:
23.11.2011 02:10
Според резултатите от тълкуванията на "Анализа" Севери= Савири,Сувари,Сибири,Кимери,
Хунари ("Коняри" и пр.),Шумери,Богари,Гетари и т.н. Т.е.- Северите са едно от древните Скито- Тракийски (пра- Български) племена. Но също такива са били и Склавите,наричани неправилно днес с името "Славяни",понеже значителна част от тях са живели и при Памир,където са дали част от древно- Българската топонимика и лични имена,намирани от изследователите дори до днес. Там са запазени исторически сведения за "Съюза на седемте племена",наричан "Сакала",откъдето идва името им- Сакали,Сакалиби или Сакалави (Сакалови- ще рече принадлежащите към "Сакала"). Но това Сакалави или Сакалиби,което е посочено от древните летописци като Трето коляно на Българския род (виж арабските извори за Волжка България) означава също и Сака-либи (Сака-люде,Хора-Саки или Хора-Скити)! Тоест- Склавите ("Славяните") са самите Скити,които някога са представлявали Третото коляно на Българския род. Поздравления!
цитирай
2. gepard96 - harta - оставиме
24.11.2011 22:37
harta написа:
Гепард,
Свети Йероним пише за седем готски племена, а Теофан за седем склавински, а не „славянски” племена. Случайно съвпадение на броя?
Не е потвърдено склавинските племена да са еднородни. Възможно е те да са останки от различни етноси, населяващи преди това територията на север от Стара планина. От 375 до 630 г., готи, хуни, българи и авари постоянно опустошават и се заселват на Балканския полуостров. Няма никакви сведения /преки или косвени/, за появяването на огромното славянското море на целия Балкански полуостров и немалка част от източна и централна Европа.


Че огромно море не е имало, не е имало, но че славяни е имало е имало.
Погребалните некрополи между славяни и българи се различават и могат да се определят. Нямаме действително море, но в желанието си да отхвърлим набиваната с години грешн постановка, се стига до парадокса - абсолютното отричане, което също не е толкова грешно, колкото и "славянското море".
Теофан, действително някъде пише "склавини", но от световната академична наука, това е прието за славяни. За „славинии” става нееднократно дума в хрониките на Теофан и Никифор, както и в други съчинения. Така напр. през 759 г. има едно известие за „славиниите” в Македония, срещу които предприел поход Константин V Копроним.За „славиниите” на територията на Византия става дума по повод на споменатите колонизационни мероприятия на Никифор I Генник от 810 г. За „славиниите” се споменава и във връзка с готвения от хан Крум удар срещу Цариград през 813 г.
Аз ще Ви кажа, че за седемте племена, нямме ъмнение, че са били славянски, за северите е спорно, поради изброените факти.
Едно нещо не трябва да се забравя, днес говорим на славянски език - разбира се не обикновен славянски, какъвто е при др. славяни и все пак славяно-български и той не е дошъл от нищото!
цитирай
3. atil - За северите мистиката е същата като ...
26.11.2011 17:32
За северите мистиката е същата като за полянците или таврите и т.н. Новодошлите славянски племена са ги кръстили "Седем" най-вероятно заради мястото откъдето идват - Идел, което означава същото - седем племена. Както полянци означава - алани. А таврите,деберите или в оригинал племенната група - себер - са живели на няколко места и не само в днешна южна Румъния ,но и на юг.Например долината на Струма и Места. Племето беси,е от тяхната група например. Самото име на т.нар. Спартак в оригинал е Себертек, Княз Себертек.
Славянин е изкуствен термин и до 6-ти век той е бил неизвестен на никого. Също както термина "тюрк" в Европа. Та думата беше за северите, самите те са почитали същия дух(алп) както хората на Кубер и Аспарух Кубар - Дебержай(Деберзи) на който са кръстени областта Добруджа и р.Вардар. Така казват нашите летописци а аз на тях най-много им вярвам...
цитирай
4. gepard96 - здр. atil
27.11.2011 12:59
Много от нещата, които пишеш са възможни, но не и задължителни.
Българските летописи за съжаление са изчезнали и в днешно време единствено анонимния апокриф и Именника могат да бъдат наречени български летописи. Другото е съвременна компилация без налични оригинални текстове за съжаление.
Бесите са тракийско племе, не славянско.
Ако цитираш Джагфар Тарихи, то е съвременен фалшификат - доказан като такъв!
Може в него да са преплетени исторически данни, то е ясно, че много голяма част от нещата са реални и са взети от съществуващите. За голямо съжаление тези факти, които ги има само там, досега по-никакъв начин не можаха да се потвърдат с някои новооткрит синхронен документ. И докато това не се случи, то не може да бъдат приети за реален извор на историографията.
цитирай
5. atil - Аз за това говоря, че северите не са ...
28.11.2011 19:05
Аз за това говоря, че северите не са славяни! Цитирам това ,което съм научил от действителната българска история,която не може да е фалшификат. Фалшификат или по-скоро фантазии са много от "доказаните" глупости ,и още вървят за история.Много ог това,което не е изчезнало също не е доказано или дори е изобличено в лъжа или заблуда. Историята не се пише на базата на вярване - защото не е религия.Фактите ,които ги има в Джагфар Тарихи са непоклатими и неопровержими.Това едно. Второто ,е че много лесно се доказват на базата на сравнителния анализ и с помоща на археологията,и някои други помощни науки- история на културата,история на архитектурата,езикознанието,етнографията и дори фолклора.До голяма степен това вече е направено от любители,ентусиасти и истински българи.Остава само професорите да си припишат всичко наготово и да ги направят академици...
цитирай
6. анонимен - седемте''славянски''
22.06.2012 11:15
Това започва да дава обяснение че траки/междо другото това е презрителното им наименование/българи и славяни са едно и също племе.Племето Готи всъщност трябва да е тракийското Гети а библията на Улфила не е препис а всъщност става дума за една от най-древните Библия бесика.Това разбива и мита заприемането на христианството от Гърците.Тези факти ще обърнат наопаки световната история.Следвайки сторическите несъответствия всеки може да стигне до този извод.1 изчезването на траките едни от най-многобройните народ в античноста.2 поява на'' прабългарите от къде никой не може да каже а говорят почти същия език /факт прикриван доста усърдно/3 поява на 7 славянски /защо точно толкова колкото и тракийски се споменават в някои хроники/също неизвестно от къде.Видно е че този огромен народ е заселил полвин европа и половин азия а Аспарух /аналогично тракийско име доста разпространено в античноста Асп/ просто се е настанил в земите на дедите си а не защото си е заплюл тази прекрасна земя като задължава империята да му плаща данък.И тук изниква въпроса накого е удобна подмяната или съченяване насторията.Аз имам три предложения.1 гърци така историята за ролята им в източно-православието им издиша,част от траките вече са християни със собствена библия.2 великите вест-готи са просто потомци на беси/наричани и веси/и гети не случайно баварците имат сходен с нашия геном.3 братушките просто сходния им език обяснява всичко и ако ние бяхме монголи те щяха да четат ейероглифи сега а не на азбуката на ленин/до преди 25 години не признаваха че е българска/.А заб равих за други синове на тракийски владетел Болг,македоните но за тях знаем.
цитирай
7. gepard96 - За т.нар. "СЕДЕМ СЛАВЯНСКИ ПЛЕМЕНА" или "СЕДЕМ РОДА"
03.01.2015 09:15
Данните на археологията не потвърждават
наличието на някакво
огромно славянско
множество особено на
територията на дн. Северна
България - т.е. територийте където е ситуирана
Българската държава до
ср.на 9 век. Изворите (Хрониката на Теофан)също
говорят ясно за 2 славянски
племена в Мизия през 7-8
век - северите (които са с висока степен на вероятно ст
силно сарматизирано
източно славянско племе) и
т.нар. племе "7 рода", а не седем отделни славянски племена (както
правилно преведаха името
чл.кор. В.Бешевлиев и проф.Г.Цанкова-Петкова).
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gepard96
Категория: История
Прочетен: 1382791
Постинги: 73
Коментари: 533
Гласове: 643
Архив