Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.12.2011 09:17 - Мнимата идентичност на Готи и Гети
Автор: gepard96 Категория: История   
Прочетен: 50844 Коментари: 40 Гласове:
2

Последна промяна: 11.10.2015 23:26

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Мнимата идентичност на Готи и Гети
(за произхода на готските племена)

Ив. Йонков
Днес за съвременните историографи не седи въпроса за произхода на готите - смята се за неуспорим факт, че те са старо-германски народ, а езикът им е част от германските езици. Готския език спада към източногерманска група, която днес включва изключително мъртви езици: вандалски, херулски, бургундски, гепидски и готски (единствено писмен).
Готските племена носят различни имена в изворите - Остготите (Ostrogothi, Austrogoti), също и грейтингите (Greutungi - "степни жители"); вестготи (Wisigothi), също и тервинги (Tervingi - "горски жители"); още тайфали (Thaifali, Taiphali), които почти винаги се явяват с вестготите и не достигат някакво самостоятелно значения.
Приета е следната етимплогия на понятията вестготи идващо от визи-готи и остготи идващо от остро-готи. Тук интересното е, че имената се обяснят именно през немския! 
Една малка част, главно любители историци подържат че готите имат тракийски произход, като ги отъждествяват с племенната група на гетите.
Но има важни извори, които определят "готите" именно като германски народ, в широкия смисъл на думата.

Корнелий Тацит още през І век (когато тракийския народ гети е още активен обект на историческата сцена) пише труда си 
"De origine et situ Germanorum" ("За произхода на германците и местоположението на Германия").
Между изброените
 племена и народи, живели по негово време в "германските предели", говори в гл. 44 и за готите:
"44. Trans Lugios Gotones regnantur, paulo iam adductius quam ceterae Germanorum gentes, nondum tamen supra libertatem protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii; omni umque harum gentium insigne rotunda scuta, breves glaii et erga reges obsequium.
Накратко г. 44 казва, че з
ад лугийте (събирателно название на редица германски племена, населявали земите на север от Карпатите - между р.Одер и р.Висла) живеели готите (по-това време обитавали южното крайбрежие на Балтийско море и по Долна Висла), а след тях, в близост до океана, племената руги и лемовии (обитавали в I-II в. по течението на р. Одер), като черта на всички тези племена била, че те имали кръгли щитове, къси мечове, а също така те се подчиняват на кралете си.
Г
отитеаутите), се споменават и в "Беоулф" една съвсем съвременна на готите саксонска поема от VI век. "Беоулф" е съхранила много пластове историческа памет за събития от ІІІ в. Там се описва придвижването на бегълци от двора на крал Ерменрик Готски към Балтийско море.
Йорданес в популярния и до днес труд "De Origine Actibusque Getarum" или, както е по-известна "Гетика" от своя страна, макар и неправилно да смесва историята на готите с тази на траките-гети, съвсем ясно посочва, че готите идват от далечния северен Скандза.
По отношение на сведението, че готите са живели на остров Скандза се приема, че о-в Скандза е самата Скандинавия (според някои е остров в скандинавието). Но всички днес знаем, че Скандинавия е полуостров, а не остров. По този въпрос трябва да имаме предвид,
че през онези далечни времена пътешествията из Северна Европа не са били ежедневие, та жителите на Средиземноморието едвали са били наясно дали Скандинавия е била остров или полуостров.
Екахард като говори за готите казва: "Първото поселище на готите е било скитската земя, до Меотидското блато, второто в Мизия, Тракия и Дакия, третото да морето Понт." (ЛИБИ, том 3 стр.33).
Според този текст излиза, че готите са дошли от Скития в Мизия и Дакия.
Това е съвсем вярно. Първоначално готите се настаняват в скитслите предела, а чак
 към 271 г. се преместват трайно в Дакия. В Мизия техните масови заселвания са още по-късни, главно след натиска на хуните, когато тяхния Северно-черноморски съюз от племена се разпада.
Авксентий Доросорски ни казва че неговият учител Улфила умело си служил с трите езика гръцки, латински и готски. В написаната от Авксентий биография на Улфила (запазена в Dissertatio Maximini contra Ambrosium, от нач. на V в.) пише Улфила оставил "на тези три езика [гръцки, латински и готски] многочислени трактати и множество тълкувания..."!
Разбира се твърде възможно е траките и готите да са си контактували и да са си обменяли културни елементи - но това трудно може да се проследи, поради по-ниската организационна култура на готите. По-скоро е културните връзки да са били едностранни, а и при траките да е имало нещо взето от готите то те по-скоро ще да е било нещо малко (напр. хитроумни неща в сферата на бита) отколкото културни заемки. Да не говорим, че както траките, така и готите са изпитали върху себе си натиска на ромеизацията.
При Йорданес, наистина готите са наречени гети, но трябва да е ясно, че това е негова архаизиация и грешна етимология.
Йорданес пише, че готите били напуснали отечеството си още преди Троянската война. Тоест виждаме една легенда, с която той иска да изведе древността на готите от прастари времена. Наивно е да смятаме, че той е могъл да има сведения през 6 век, за времената от преди Троянската война.
От своя страна Йорданес се позовава на Павел Орозий
(5 в.)и именно в резултат на грешно тълкуване на неговото сведение, той стига до грешното заключение - че готи и гети са един и същи народ. Просто той е преписал своите неверни твърдения от Орозий, но докато Орозий прави някакво разграничение между готи и гети, макар и да пише, че са един народ при Йорданес объркването е пълно, той ту пише "гети", ту "готи". Това е така, защото Йорданес се е опитал да съчетае историята на готите с легендите за гетите, които е почерпил от стари книги, като механично ги е смесил.
     ***
Нека видим религиозното почитане при готите - те не почитат Залмоксис (гетското божество), нито Дионис, а напр. Уоден, син на Фритоулф (после една част от тях стават ариани).
Бог Водан на южногерманските племена
съответства на северогерманския Один. Водан/Один е бог на бурята и вихъра,
както и бог на умрелите - властел на задгробното царство, водач е на
душите.
В северо-германската митология Один царува в светлата Вал хала; войнствените деви-валкирии изпращат при него душите на храбрите воини, паднали на бойното поле. Один е главен бог, бог-воин, но той е също и могъщ вълшебник, познавач на свещените магически руни. Образ му се е свързвал и с психическите преживявания на човека. Смятали го за бог на бурните душевни сътресения, лудостта и безумието. С Водан е свързано и поверие, запазено и до днес в Германия - за "дивия лов" - тълпа мъртъвци, носещи се бурно и вихрено по небето.
Другите богове най-често представят митологизирани природни явления:
- такъв е скандинавският Тор (южно германският Донар) – бог на гръмотевиците и мълниите със своя буреносен чук. Один бил почитан от воинствуващата аристокрация, за разлика от Тор, който го почитали главно сред селското население.
- Балдер - светло божество на плодородието, пролетта и растителността - син на Богиня Фриг и Бог Один. С идването на Балдар на земята настъпвала пролетта, животът се пробуждал и всичко ставало все по-светло и по-красиво;
- Локи е хитрия и коварен бог на огъня и на злото. Локи е 
противоречива фигура, тъй като древната германска митология му приписва и някои положителни черти, например смятали го за откривател на рибарската мрежа.
- Тиу (Циу) е бог на ясното небе.
Стигналите до нас имена на божества и легенди от митологията на германите като цяло и на готите в частност, никъде не се оъкриват някакви сериозни аналогии с религиозните вярвания на траките.
      ***
Ако готите са идентичен народ с гетите, то те биха имали множество еднакви лични имена. Нека сравненив 
от една страна на имена използвани от траките (вкл. гетите), и от друга страна на готскитте и вандалски имена (спадащи към една обща подгрупа от германските езици).
Понеже имената са от разни източници, то може да има разминаване при някой звук:
І. ГОТИ:
Улфила
Бериг
Гадарик
Филимер
Книва
Теодемир
Ерелеува
Валамир
Фритигерн
Атанарих
Аларих
Атаулф
Сигерих
Валиа
Теодорих
Торисмунд
Еурих
Еборих
Гезалех
Амаларих
Теудис
Теудигизел
Агила
Атанагил
Рекаред
Витерих
Гундемар
Сисебур
Суинтила
Сисенанд
Тулга
Рекесвинт
Вамба
Ервиг
Егика
Витица
Родерих
Ардо

ІІ. ВАНДАЛИ:
Визимар
Годигизел
Гундерих
Гайзерих
Хунерих
Гунтамунд
Тразамунд
Хилдерих
Гелимер

При имената на готите преди идването им в Мизия не се откриват никакви аналози с сред имената на траките. Като цяло готските имена имат предимно германска етимология, откриват се аналози с личните имена на германци от други племена, но изглежда, че и готите не са били задминати и от външни влияния.
Йорданес
говори за подобни заимствания: "Всички знаят и са обръщали внимание, доколко е обичайно племената да приемат в голяма степен имена: у римляните - македонски, у гърците - римски, у сарматите - германски. Готите заимстват предимно хунски имена".
Един от известните тракийски готи е носел името Беса, той се е биел като втори по ранг под предводителството на Велизарий през 535 - 546 г. в Италия. Според един от водещите специалисти по готска история проф. Х.Волфарм, гота Бес е назован така по името на тракийското племе беси.
ІІІ. ТРАКИ
Золтес - гетски владетел, ок. 180 г. пр. Хр Залмодегикос - гетски владетел, ок. 200 г. пр. Хр.
Клойлий - гетски владетел, упр. ок. 168 г. пр. Хр. 
Дромихейт - около 87 г. пр. Хр. (гетски аристократ или владетел)
Буребиста - гетски владетел, упр. ок. 62/61-44/43 г. пр. Хр.
Декений - жрец и наследник на Буребиста
Комосик - гетски владетел, края на І в. пр. Хр.
Дикомес - гетски владетел, І в. пр. Хр.
Дапиг - гетски владетел, І в. пр. Хр.
Ролес (=Орол) - гетски владетел, І в. пр. Хр.
Котисон (=Косон) - гетски владетел, І в. пр. Хр.
Корил (=Скорило) - упр. в продължение на 40 години през І в.
Декебел - гетски владетел, син на Корил
Севт - одриски владетел
Амадок - тракийски владетел от околността на Бизантион
Котис - одриски владетел
Абруполис - сапейски владетел
Диегилис - владетел на кените
Битюс - управлява след 166 г. пр. Хр. (кратко).
Зиселмис (Зибелмиос) - владетел на кените
Терес - управлява около средата на ІІ в. пр. Хр.
Барсабас - одриски аристократ
Бюзес -  парадинаст
Типас - владетел на медите, управлява около 117 г. пр. Хр.
Садала - одриски(?) владетел
Спартак - тракийски аристократ, организатор на бунта в Италия 
Рабокент - бески предводител и жрец на Дионис
Рескупорис - тракийски цар убит около 12 г. пр. Хр. от Вологес 
Вологес - бески водач и жрец на Дионис.
Ситас - цар на дентелетите (сляп), управлява през І в. пр. Хр.
Ройметалк - последен тракийски владетел управлява до 45/46 г. (негови братя са Котис - около 37 г. владетел на Малка Армения и Полемон ІІ - понтийски владетел (37/38-63/64 г.), обявен от Гай Цезар Август Германик (Калигула) за владетел на Боспорското царство, но не е въдворен там, от 41 г. до смъртта си управлява и Киликия, през 63/64 г. е детрониран от Клавдий Цезар Август Германик (Нерон) (54-68 г.).
Много от имената на траките се преповтарят при различните им племенни групи, посочил съм едни от най-популярните имена, които се срещат преди. Въпреки ромеизацията и елинизацията, много от тези имена продължават да се срещат и по-късно по различни епиграфски паметници.

      ***
Важени данни за готския език получаваме и от сведенията за живелите до 15-16 век в собствена община в Кримски Готи, за които изворитееднозначно съобщават, че са говорили на ТЕВТОНСКИ език.
Ето един откъс от пътеписа на брат ВИЛХЕЛМ ДЕ РУБРУК от ордена на миноритите, в 1253 г., за източните страни: "От Херсон до устието на Танаис има и вдадени над морето възвишения, има и четиридесет крепости между Керсон и Солдая, почти всяка от които имала свой език. Между тях имаше много готи, чиито език е тевтонският [inter quos erant multi Goti quorum ydioma est Teutonicum].  На север, отвъд тази планинска страна, има прекрасна гора в равнина, изпълнена с извори и ручейчета. Зад тази гора се намира извънредно голяма равнина, простираща се на пет дни път на север, чак до края на тази провинция. Равнината се стеснява, тъй като има море от изток и от запад, така че там има един голям вал - от едното море до другото."
Рубурк изрично упоменава, че готите говорят на тевтонски, сиреч на немски език. А този език трябва да му е бил добре познат, тъй като е бил твърде близък до неговия матерен език.
Ето пример за смисъла, който се е влагал по онова време в понятието "тевтонски език". Ансберт, който също трябва добре да е знаел германските езици, описвайки навлизането на император Фридрих І Барбароса в България през 1189 г. пише:
"Самия празник на преблажените апостоли отпразнувахме пак там, т. е. на брега на самата Сава, в един гръцки полуразрушен град, наричан по тевтонски Вицинбург, а на гръцки - Пелгранум, разположен срещу гр. Гоин." Същият град някога се е казвал по латински Сингидунум, а на български се нарича Белград.
В Швеция има области Вестерготаланд и Остарготаланд. До шведския бряг е островчето Готланд, а в най-югоизточните райони на страната е живеело племето гаути (още готи, готони, геати или дори гити).
Принципно би могло да се приеме, че готите са били идентичен с гетите народ. Разбира се това може да стане, когато се докаже, че или гетския език е спадал към германските езици, или че гетите са мигрирали към далечна северна Европа, където набързо са се германизирали.
Когато се "завръщат" на Балканите, те са вече германоезични и в голяма степен варваризирани, но са  и с променено име - вече готи.
Защото готския език
 няма нищо общо с езика на който всички траки са говорели, а е бил определено германски език, докато езикът на гетите е дако-мизийското наречие на тракийския език.

    ***

За готите, трябва да се подчертае и това, че обитавали нашите земи доста по-интензивно, отколкото се мислеше до не отдавна.
По българските земи е имало много готи, които са се заселили тук в края на ІV век, премествайки се на югозапад под натиска на хуните.
През V век готското присъствие в дн. Северна България е добре засвидетелствано и вече доста добре проучено.
В последствие е започнала промяна - една част от тези отчасти "ромеизирани" готи се измества на юг, заедно с другото ромейско население, а друга на запад.
Имаме някои несигурни данни, за готи дори и след идването на аспаруховите българи,но колко от тях и в какво състояние са дочакали Аспарух, е отделен въпрос.
Има един исторически извор от ІХ век на Валафрид Страбо, игумен на манастира във Фулда, Германия. Той ни съобщава, че бенедиктинци посещават двора на Борис I (по време на покръстването различни делегации от Източната и Западната църква посещават България, търсещи влияние в новопокръстените земи). Та Валафрид Страбо пише, че когато бенедиктинците идват, те откриват с голяма изненада, че в град Томи (дн. Констанца) има готска община, с готски църкви и библии на готски език. Т.е., когато се създава кирилицата през ІХ век, ние може би още имаме тук едно солидно готско малцинство с нейната дълга културно - историческа традиция в християнството със собствената си азбука.

Това е много интересно във връзка с тази предполагаема на този етап импликация на готската азбука и готското словесно творчество при създаването на кирилицата и славянската книжнина.

  • ·Епископ Улфила

Улфила или Вулфила (311-383) е епископ на готите, от групата на арианските епископи. 
През ІV в. сл. Хр. начело на готите християни станали известни по-късно и като мизийските готи или “малките готи” той се заселва в Мизия, близо до Никополис ад Иструм (днес с. Никюп, Великотърновско) с разрешение на император Констанций ІІ, признат е за духовен лидер на своя народ в рамките на Късноримската империя.

Превежда тук части от Библията на готски език, като сътворява за целта и готска азбука, но проповядва също и на латински и гръцки на завареното местно население. Създава на практика първия действащ автономен модел на християнското мултикултурно общение и съжителство на територията, поверена му като васал на Константинопол. 
Още приживе Улфила е почитан като покръстител и просветител от най-висок ранг, той е съветник и съратник на няколко константинополски василевси и партриарси, на готски крале; други овластени първенци го считат пък за непримирим противник и своего рода конкурент.
Според изворите и преданията баща му е бил готски вожд езичник, а 
майка му – фригийка, гъркиня християнка от Кападокия. Затова не е учудващо, че някои то легендите за него разказват, че той е бил не само първенстващ познавач и проповедник на Христовата вяра, но и посветен в тайните на готската жреческа практика. Ако това е било така, то го е правило още по-силен и опитен като християнски просветител. 
В създадената от него готска азбука освен гръцки и латински букви Улфила включва и няколко готски рунически знака.

Готският превод на Библията от ІV в. е запазен в най-голям обем (188 листа от 336 от четрите Евангелия) в преписа от нач. на VІ в. - Codex Argenteus (лат.) - "Кодекс аргентеус" или "Сребърна Библия", както и в няколко по-малки фрагментирани преписа.
Според спорните проучвания на някои автори ранносредновековния Сребърен кодекс, не бил останал от готите, а бил късен фалшификат?!
Но на Codex Argenteus е направено независимо въглеродно изследване за датиране по метода С14, и е доказано, че е от VІ век. Датирането по метода C14 (изотоп на въглерода) едва ли може да се подлага на съмнение.
Д-р Ас.Чилингиров като главен аргумент представя мнението си, че кодекса бил изготвен след средата на ХVІІ в., тъй като било използвано мастило от сребърен нитрат, а той е изобретен втората половина на ХVІІ в. Само където д-р Чилингиров никъде не цитира научна публикация където да е публикувана информация за анализ на химичен състав на мастилото на кодекса, където да е открит сребърен нитрат
.
Lars Munkhammar от университетската
библиотека в Упсала подчертава, че кодексът е изписан със златно и сребърно мастило, като е било използвано главно сребърното мастило, поради което и Библията е наречена Сребърен кодекс.
Tрябва да се знае, че сребърните мастила са известни още от Античността, като има запазени дори трактати за производството на такива мастила. Съществували са 2 основни вида: единият е под форма на фолио, който начин е приложим само за злато и калай и се прилага от ок. XII в. насам (поне за тогава има данни).
По-ранното и разпространено мастило (каквото вероятно е използваното при Codex Argenteus) се приготовлява от сребърен прах със свързващи вещества (белтък, желатин, арабска гума) и евентуално метален (живак, мед) или неметален (жлъч, шафран, пясък, сяра, пясък и пр.) "баласт".

Рецепти има описани в Лайденския папирус, манускрипта от Лука, Mappae Clavicula, "Libri Eraclii de coloribus et artibus Romanorum", "Schedula diversarum artium" на бенедектинеца Теофил Презвитер, "De Clarea" и т.н. ("Gold- und Silbertinten: Technologische Untersuchungen zur abendlndischen Chrysographie und Argyrographie von der Stantike bis zum hohen Mittelalter").
С
ребърни бои и мастила със сигурност са били използвани много преди ХVІ-ХVІІ в., като до нас са достигнали редица ръкописи, някои от тях доста ранни.
Например такив паметници са:
- известния манускрипт "
Godescalc Evangelistary", съдържащ 127 страници изписани със сребърно и златно мастило, твърдо датиран от 781-783 г.
- "The Vienna Genesis" от VІ век, писан със сребърно мастило на розов пергамент;
- "Cod. Zuricensis", VІІ век, сребърно мастило и розов пергамент;
- "Cod. Purpureus" или "Petropolitanus", също съдържа откъс на розов пергамент със сребърно мастило;
- "Lambda" или "Cod. Rossanensis", пак сребърно мастило и розов пергамент.
Според проф. Т. Тотев, методиката за нанасяне на сребро върху кожа е налогична с тази на златото. Той смята, че много популярен е бил варакът.

  ***

Принципно няма проблем готите да са били гети. Само трябва да се докаже, че траките са говорели на германски език, или пък, че тевтонският е бил диалект на тракийския.
Тъй като Гетите са говорили езиици от Трако-фригийската група. Езикът им е дако-мизийски.
Днес по разни места из интернет изобилства от фантастичните теории - множество народи и племена се извеждат родствени или част от траките, по някакви си наивни етимологични сравнения: освен, че готите били гети, и масагетите били маса-гети, още и котрагите са ко-траки. Само където Масагетите са ираноезичен народ, родствен на скити, сармс предците на прабългарите.
Разбира се самите тракийски племена, и то най-вече северните (вкл. гетите) могат да се включат в скитския културен кръг, съществува и термина трако-скитика, но от това не следва разбира се, че масагетите са били част от гетите, а просто и двата народа са спадали в един момент към един културен кръг.
Ганчо Ценов и Асен Чилингиров, са гурутата на тезата, че готите са гети и съответно - българи.
Нека кажем накрая, че нито една от тези т.нар. "автохтонни" тези не се подкрепя от данните на археологията. Ерго, те са просто свободни съчинения и ако на някой му се занимава с оборване (както аз правя сега), го прави за сметка на време, което би могло да се използва за далеч по-смислени анализи.  

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Защо Йорданес смесва историята на Готите с тази на Гетите?!

http://gepard96.blog.bg/history/2015/10/04/.867675Гласувай:
7


Вълнообразно


1. germantiger - ...
02.12.2011 16:55
Благодаря за силния и сериозен постинг от който научих за сребърното мастило и за мето да с C14, до момента НЕ ЗНАЕХ ЗА ТЕЗИ ДЕТАЙЛИ ВЪОБЩЕ!

За езика ще добавя книгата на Якоб Гримм в два тома на германски:
Geschichte der deutschen Sprache - издание на Cambridge Library CoLLeCtion в нея са изследвани ЕЗИЦИТЕ НА ДЕСЕТКИ ГЕРМАНСКИ ПЛЕМЕНА

Книгата GERMAN - Biography of a Language от RUTH H. SANDERS

Книгата Principien der Sprachgeschichte от Hermann Paul

Ще линкна постинга в групата ми към вибокс7 и разбира се, ще си запазя инфото!
цитирай
2. germantiger - ... още
02.12.2011 16:56
ТОВА, КОЕТО СЪМ ПОСТВАЛ НЕВЕДНЪЖ КАТО КОМЕНТАР ПОД ПОСТИНГИ:

По повод на готите дето уж били българи думите

Готтесберге
Гьоттинген
Готтард (вкл. прохода св. Готтард)
Готланд/Гьотланд
старото название Готтенхафен
племето готони/гутони споменато от Тацитус още
думата Готт-Бог
ОСВЕН ТОВА БОЛ СКАЗАНИЯ В ГЕРМАНСКИТЕ НАРОДИ ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕТО НА ГОТИТЕ, ПОСЛЕ РАЗСЕЛЕНИЕТО ИМ, ЗА ТЕХНИТЕ "КРАЛЕ" - ДЕСЕТКИ САГИ, КОИТО МОГА ДА НАПИША С ТОЧНИТЕ ИМ ЗАГЛАВИЯ - ТАКИВА БЪЛГАРСКИ НЯМА!

И още имена на готите германци, нямащи общо с гетите - траки от мен:

GOTAHARD
Gender: Masculine
Usage: Ancient Germanic
Germanic name derived from the elements god "god" and heard "hardy, brave".
От него произлизат
GOTTHARD
GOTTHILF
GOTTHOLD
GOTTLOB
GOTTSCHALK

GOTELEIB
Gender: Masculine
Usage: Ancient Germanic
Germanic name derived from the elements god "god" and leub "love".
От него прозилиза GOTTLIEB

GODFREY
Gender: Masculine
Usage: English
Pronounced: GAHD-free [key]
From the Germanic name Godafrid, which meant "peace of god" from the Germanic elements god "god" and frid "peace". The Normans brought this name to England, where it became common during the Middle Ages. A notable bearer was Godfrey of Bouillon, a 10th-century leader of the First Crusade and the first ruler of the Latin Kingdom of Jerusalem.
От него произлиза GOTTFRIED

Подобна именна традиция българите нямат нито в древността на Готт, нито в средните векове - факт!

ЗА УЖ ТРАКИЙСКОТО РИХ/РИК

Това е списък от имена, реално съществували и съществуващи имена

Фредерик/Фридрих в по-късен етап ист. и име
Лудвиг/Людовик в по-късен етап ист. и име
Ерих име
Улрих име
Хайнрих име
Хендрик ст. име
Хилдерик сказание
Вундерлих име певец
Витциг ист ВСВ
Биттрих ист ВСВ
Либих име
Виллрих художник
Седрик сказание
Меровиг ист
Гензерих сказание
Вулдерих сказание
Рудерих сказание
Албрих нибелунгенлиид
Амелрих нибелунгенлиид
Витих нибелунгенлиид
Хелфрих нибелунгенлиид
Теодерих нибелунгенлиид и ист.
Дидерих ст. име
Хайлвиг ст. име
Еммерих име
Хлодвиг/Хлодовиг ист
Лайпцих се произнася
Нещо повече - голяма част от тези имена, които посочих нагоре СА ОТ ГЕРМАНСКИ САГИ-СКАЗАНИЯ, ТАКИВА В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАМЕТ НЯМА ИЛИ АКО ИМА ТЕ СА ЕДИНИЦИ, В ГЕРМАНСКАТА ОБАЧЕ СА ДЕСЕТКИ И ТОЧНО МОГА ДА ПОСОЧА КОИ със заглавията!

Този списък мога да увелича с имена и топоними, женски имена, фамилии на райх... тези драснах сега по памет, не след търсене! А германски думи завършващи на рих/риг или райх...

...

ОТ МЕН ТАМ КЪДЕТО КЬОРАВО ТРАКИЙСКО НЕ СЪЗИРАМ (вероятно защото съм сляп като Бах-баща не Омир)?!

ТУК ЧЕТЯЩИТЕ АКО СЕ ЗАРОВЯТ ЩЕ ЗАНЕМЕЯТ В РАЗЛИКАТА ГЕРМАНСКО И ТРАКИЙСКО ИЛИ БЪЛГАРСКО!

Германските имена (сайта е за "всякакви"), в случая германските и готски или франкски имена далеч от българските:
http://www.behindthename.com/nmc/ger.php

Тук етнология, после приказки и сказания събирани по цяла Германия и далеч от българските въобще!

http://www.sagen.at/index.html
http://www.sagen.at/texte/sagen/sagen.htm < тук за всяка държава

ето и билдгалерията
http://www.sagen.at/fotos/index.php

http://literaturnetz.org/maerchen
http://www.1000-maerchen.de/1518d97d8d0a88911989259659470c58/classics,1.htm

Средновековие
http://www.genealogie-mittelalter.de/
Примерно името Аделайд/Аделхайд има родителите, съпрузите, децата им, обаче нема българско име примерно
http://www.genealogie-mittelalter.de/adelheid_fuerstinnen/adelheid_fuerstinnen.html

Пак за Средновековие и автори
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Literatur.php?Auswahl=Fr&#65533;hmittelalter

ТУК САМО ИЗВОРИ ДА ИСКАШ ИМАМ ГИ ОТ KORDON ТУК В БЛОГБГ
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/index.phtml?id=2070

... и баварския, който няма потресаваща разлика въобще с германските диалекти, но е явно различен от български:
http://www.bayrisches-woerterbuch.de/z.html

...

ТА ПИТАМ КАК ТЕЗИ "БЪЛГАРИ"-ГОТИТЕ НЕ ЗАПАЗИХА БЪЛГАРО-ТРАКИЙСКИТЕ СИ ИМЕНА, БЪЛГАРО-ТРАКИЙСКО-СЛАВЯНСКИЯ СИ ЕЗИК, ЗАЩО ТАЦИТУС ГИ ПИШЕ В ГЕРМАНИА, ЗАЩО ЗА ГОТИТЕ САГИТЕ-СКАЗАНИЯТА СА ЗАПАЗЕНИ В ГЕРМАНСКАТА РОДОВА ПАМЕТ КАТО ДЕСЕТКИ, АКО НЕ И НАД 100, НО В БЪЛГАРСКИТЕ СКАЗАНИЯ ГИ НЯМА ИЛИ АКО НЯКОЙ МИ ПОСОЧИ 1-2, АЗ ЩЕ МУ ПОСОЧА КАКТО КАЗАХ ДЕСЕТКИ...
цитирай
3. get - - За това ... Какво ще кажете ??! - Гетският крал на Скандза ??!
02.12.2011 23:06
І. - Geatish kings (Rex Getarum/Gothorum), ruling over the provinces of G&#246;taland (Gautland/Geatland), appears in several sources for early Swedish history.

ІІ. The name Gautr appears as one of the names of Odin in Norse mythology, but also as an alternative form of the name Gauti, who was one of Odin's sons, and the founder of the kingdom of the Geats, G&#246;taland (Gautland/Geatland) ?!!

ІІІ. This Gautr/Gauti also appears as the father of the recurrent and undatable Geatish king Gautrekr in that saga, and several other sagas produced between 1225 and 1310.

ІV. From the Middle Ages until 1974, the king of Sweden, claimed the title king of the Geats as "king of Sweden and Geats/Goths" or "Rex Sweorum et Gothorum".

- Това известно ли ви е ? - Ако да, да не прибързваме с изводите ?! ... Друго, което ме смущава ... "Сребърният кодекс" ... Не е Библия а Евангелие !!?(доколкото съм се интересувал по въпроса !) ?

- друго относно "Кодекс аргентум"а ... някакси много навреме се появява, като подкрепа завоевателните апетити на шведските крале в Европа ??

- С уважение !

от Гет
цитирай
4. gepard96 - до zelas
02.12.2011 23:58
zelas написа:
Едно изображение на "германеца" Урфила - http://gotiskaklubben.files.wordpress.com/2009/06/wulfila.jpg


Изображенията на лице живяло през 4 век, на което не е оистанал бюст или релеф, като на римските императори или патриции, са само на художника интерпретация (авторова измислица), просто няма как да имаме реално изображение, нали усещате това.
Няма запазени изображения на Улфила, всички са векове след като той е живял.
цитирай
5. gepard96 - здр. get
03.12.2011 00:04
Да има понякога едно смесване на имената гети-готи, но разберете готите са германски народ, не е един, а са много факти и стига сме смятали само, че са фалшификации, не може цяла Европа да се е заселила от Тракия....
Кодекс арджентум е изследван освен с най-надеждните методи и е датиран от 6 век. Възможното отклонение е до 100 год. Освен това палеографите, по-изписването на текста са категорични, че графиката е на старо-германски език писан преди 8-9 век.
цитирай
6. marknatan - гепард, това е несериозно.
03.12.2011 01:10
гепард,
това е несериозно.

цитирай
7. germantiger - ...
03.12.2011 01:14
zelas написа:
Едно изображение на "германеца" Урфила - http://gotiskaklubben.files.wordpress.com/2009/06/wulfila.jpg


Ако това изображение според теб доказва, че Улфила е гет-трак и траките рабира се българи, то значи траките са църни цигани всъщност!

Сещам се, че Ахил и Александър Велики са блондини примерно, пак не са "типични" българи.

...

ЦИТАТ СРАВНЕНИЕ ОТ УЛФИЛА

Einer ihrer Bisch&#246;fe, Wulfila (d. i. W&#246;lflein), &#252;bersetzte um das Jahr 380 n. Chr. Die Bibel in das Gotische und von Teilen dieser Bibel sind noch heute mehrere Handschriften erhalten. Das Vaterunser in gotischer Sprache mag ein Beispiel geben, wie die gotische Sprache damals klang:

"Atta unsar, thu in himinam. veihnai nam&#244; thein,
(Vater unser, du in Himmeln, geweihet werde Name dein,)

qvimai thiudinassus theins; vairthai vilja theins, sve in
(es komme Herrschaft dein; es werde Wille dein, wie im)

himina, ja hana airthai; hlaif unsarana, thana sinteinan,
(Himmel, auch auf Erden; Brot unseres, das f ortw&#228;hrende,)

Gif uns himma daga; jah afl&#234;t uns, thatei skulans
(gib uns an diesem Tage; und erlasse uns, dass Schuldige)

sijaima, svasv&#234; jah veis afl&#234;tam thaim skulam unsaraim;
(wir seien, sowie auch wir erlassen den Schuldigern unseren;)

jah ni briggais uns in fraistnbujai, ak lausei uns
(und nicht bringe uns in Versuchung, sondern l&#246;se uns)

af thamma ubilin; unt&#234; theina ist thiudangardi jah mahts
(von dem &#220;bel; denn dein ist Herrscherhaus und Macht)

jah vulthus in aivins. Amen.
(und Glanz in Ewigkeit. Amen.)"

Als sich dann in der Folge die germanischen St&#228;mme mit romanischen Elementen vermischten, kamen zu der deutschen Volkssprache der Goten lateinische Worte und Sprachelemente anderer V&#246;lker hinzu, so dass sich an den Grenzen Deutschlands verschiedene Sprachen bildeten, die nur noch schwach die deutschen Sprachst&#228;mme erkennen lassen.

ЧЕТЕ СЕ, ЧЕ Е ГЕРМАНСКИ С "НЕВЪОРЪЖЕНО ОКО".

В първия ми коментар съм посочил книгите, които наскоро получих, в едната от които се разглеждат еизиците на германските племена (като естетсвено всяко изследване е спорно и вероятно има своите пропуски или грешки).

"Та" автохтонистите определящи готите като траки не са ги чели (в това съм НЕприбързано уверен)!
цитирай
8. get - - Добре съгласих се ... но обективният изследовател, следва да претегли всички възможни "за" и "против" !!?
03.12.2011 01:19
gepard96 написа:
Да има понякога едно смесване на имената гети-готи, но разберете готите са германски народ, не е един, а са много факти и стига смятали само, че са фалшификации, не може цяла европа да се е заселола от тракия....
... Освен това палеонтографите по-изписването на текста са категорични, че графиката е на старо-германски език писан преди 8-9 век.

- Графиката ясна ... но езикът, не разчетен !!
- Следвайки вашата логика ... тоест не може траки да ... !! - Ще попитам, по силата на какви обстоятелства тогава ... скандинавци се поселват в цяла Европа ?
- Ето пример за такива разсъждения ! "The Moesogoths were a branch of the Goths who settled in Moesia, after their migration from Thrace to southern section of Jutland."
- Втори пример ! Jutland ... historically also called Cimbria ?! Before that, according to Ptolemy, Jutland or the Cimbric Chersonese ??
- Трето ! - Какво имаме намерено там ? - Gundestrup cauldron, който е от културата La Tеne, late period, 1st century BC !? - Къде е тази археологическа култура ? - далеч, далеч на юг !! - Какво се казва още за "Gundestrup cauldron" ? - The style and workmanship suggest Thracian origin, while the imagery seems Celtic.
- Продължавам разсъжденията си на глас ... през ІV-ІІІ в. пр.хр., имаме "келтско" царство на територията на съвременна България ... а царете им Брем и БОЛГ стигат до Тесалия ?! ... и после "изчезват" сред "вторият по големина народ след индийците" ? :)
- Да не би пък европейските "индийци"(тракийците) да са етносно родствени на "келтийците", които по-късно са известни, като битинците-витини ... от Мала Азия ?
- Защото в "Готската хроника" на дон Исидоро от Севиля, четем ... готите са се породили, като народ в планините до Черно море(вероятносно Карпати ?) !!
- Защо викингите носят подобни шлемове, като този http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Britishmuseumwaterloohelmet.jpg - сравни :) - http://www.pro-rock.net/userfiles/image/photos/mcf-2008/mcf-022.jpg

- С уважение !
цитирай
9. анонимен - транслейта на гугъл превежда 'п...
03.12.2011 02:12
транслейта на гугъл превежда 'протославяни' като 'прабългари'?
цитирай
10. gepard96 - Не само праславяни, ами повечето народи с пра- ги превежда като прабългари, не е ясно защо!
03.12.2011 10:46
анонимен написа:
транслейта на гугъл превежда 'протославяни' като 'прабългари'?

цитирай
11. solinvictus - Visigodas (бестготите) в Испания ...
03.12.2011 11:26
Visigodas (бестготите) в Испания германци ли са?
цитирай
12. gepard96 - НЕКА ЗАПЪЛНИМ ЕДНА ПРАЗНИНА ОТ ТЕРМИНОЛОГИЯТА!
03.12.2011 12:15
solinvictus написа:
Visigodas (бестготите) в Испания германци ли са?


Тук говорим за старо-германски народи. Същото е положението с франките - те също са старо-германски народ, въпреки, че не са германци.
Това е едно общо название на народи, говорещи език от една обща езикова група.
Същото е положението с древните българи, те иранци ли са? Иранци не са, но са индо-европейски народ говорил език от старо-иранската езикова група.
Като говорим за готите и за различните им подразделения, трябва да имаме предвид, че говорим за близка-родственост.
На въпроса ви - визиготите, не са германци в днешния смисъл на думата, а са народ родствен с останалите старо-германски народи.
цитирай
13. diluna - Още малко факти
03.12.2011 12:48
get написа:
Добре съгласих се ... но обективният изследовател, следва да претегли всички възможни "за" и "против" !!?


Според автохтонтистите, ако правилно съм разбрала готи=траки и българи=траки, съответно готи=българи=траки, нали така?!

Обаче в своя панегирик към крал Теодорих, Енодий подчертава голямата разлика между готи и българи!

И защо никой от византийските автори, особено Прокопий не забелязва родство на готите с българите? Ако имаше такова близко родство, те задължително щяха да го запишат.

Как може да се обясни тоталната липса на действащи църкви и църковна йерархия в българските земи до Борис с арианството на готите? В Италия и Испания си има ариански и готски църкви и епископи? Ако готите, бяха местно население нямаше ли това население да има ариански църкви както в Италия и Испания?

Има и други множество детайли, които в своята съвкупност водят именно до отхвърляне на възможността готите да са гети.

Мерси за хубавия постинг.
цитирай
14. get - - Простете ... може би ще прозвуча малко рязко ?:(( - но се изказвате без познаване на фактите ?!!
03.12.2011 19:29
diluna написа:
get написа:
Добре съгласих се ... но обективният изследовател, следва да претегли всички възможни "за" и "против" !!?


Според автохтонтистите, ако правилно съм разбрала готи=траки и българи=траки, съответно готи=българи=траки, нали така?!

Обаче в своя панегирик към крал Теодорих, Енодий подчертава голямата разлика между готи и българи!

И защо никой от византийските автори, особено Прокопий не забелязва родство на готите с българите? Ако имаше такова близко родство, те задължително щяха да го запишат.

Как може да се обясни тоталната липса на действащи църкви и църковна йерархия в българските земи до Борис с арианството на готите? В Италия и Испания си има ариански и готски църкви и епископи? Ако готите, бяха местно население нямаше ли това население да има ариански църкви както в Италия и Испания?

Има и други множество детайли, които в своята съвкупност водят именно до отхвърляне на възможността готите да са гети.

Мерси за хубавия постинг.

- Християнството(по точно първохристиянство) ... известно по-късно, като арианство има корени още от ПЪРВИ век в нашите земи и то най-вече при т.нар. мало-готи, които се припокриват, териториално със земите поселявани, най-вече от гетите !! - ако отворите "Уикито" ще прочетете(сведение от неизвестен монах), че към трети/четвърти ГЕТИТЕ славят християнската вяра ?! Пак към същото време имаме религозни преследвания от християнската(разбирай византийска) форма на вярата ! - тане са ли готите-ариани, които изгарят Валент ... след като преди това с негова благословия се разрушават техни църкви, изгарят попове и миряни ... накратко масов религиозен терор и "кръстоносен" поход от вида, който познаваме доста по-късно срещу катарите-окситанци ... по етносен признак "готи" в южна Франция ?? - били ги наричали още и БУГРИ, като съвременните интерпретатори предават религиозен смисъл на думата ... а това ли е истината ??? - Моля не бъдете крайна !!

- С уважение !

от Гет ктист

П.П. До стопанина на блога едно допълнение !
Geat and Gothus are name forms based on the eponymous founder of an early tribe ancestral to the Gautar (Geats), Gutans (Goths) and Gutes (Gotlanders). Gaut was one of Odin's names .
Moreover, the names Geats, Goths and Gutes are closely related tribal names.
The name ' appears as one of the names of Odin in Norse mythology, but also as an alternative form of the name ', who was one of Odin's sons, and the founder of the kingdom of the Geats, Gоtaland, in Bоsa saga ok Herrauds (c. 1300). This Gautr/Gauti also appears as the father of the recurrent and undatable Geatish king Gautrekr in that saga, and several other sagas produced between 1225 and 1310.
- От кога датира, като археология и отгласи в легенди, тази митология ? някъде от новото хилядолетие ! ... в интерес на истаната, ако направим справка относно материалното и социално равнище на местната археологична култура(до този визиран момент) ... там е просто ... едното Нищо ??!
цитирай
15. germantiger - За Натан еврейна не по Лессинг ;)
03.12.2011 21:26
Марко - Магаренце, писал съм ти го и преди:

ЗАГУБИ В НАЧАЛОТО

През 30-годишната война провинциите на Прусия:

Мекленбург губи почти цялото си население

Померания губи 70% от населението си

Бранденбург в частта му Пригниц губи 90% от населението

В частта му Алтмарк губи 50% от населението си

Град Берлин губи 40% от хората в негоДЪРЖАВНО СЪГРАЖДАНЕ

- 13-и век маркграфовете създават над 30 града в Прусия

- 1668г. великия електор Фридрих-Вилхелм открива канал дълъг 27 км и с 13 шлюза между реките Одер и Шпрее, също той създава берлинската библиотека, която към момента на смъртта му има над 80 000 тома!

- Между 1746 и 1752г. Фридрих Велики създава 122 нови селища, а държавата финансира училища за най-бедните деца!

ТОВА Е ГЕРМАНСКАТА "РЕКОНКИСТА" СЛЕД КАТО КЪМ 4-5 ВЕК СЛИВЯНИТЕ ЗАЕМАТ ПРОСТРАНСТВАТА МЕЖДУ ВИСТУЛА-ВАЙХСЕЛ-ВИСЛА И ЕЛБЕ-АЛБИС ВЕКОВЕ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА ЗАСЕЛЕНИ С ГЕРМАНЦИ ПРЕДИ ВЪОБЩЕ ДА "ИМА" СЛИВЯНИ.

АКО ЖЕЛАЕШ МОЖЕШ ДА СИ ПРОЧЕТЕШ ТАЦИТУС ОТНОВО И ДА ВИДИШ КЪДЕ СИТУИРА ГЕРМАНСКИТЕ ПЛЕМЕНА ДОРИ ДО И ПО БАЛТИКА!
цитирай
16. gepard96 - здр. germantiger
04.12.2011 13:14
Мерси за допълненията.
цитирай
17. germantiger - ...
04.12.2011 17:17
Впрочем гет, от доста време се каня да прочета теорията на Феллер за траките които са с германски произход. Винаги съм се съмнявал в подобна хипотеза, струвала ми се е лумпенска, но всъщност е по-малко лумпенизирана от някои съждения на автохтонисти тук в блог.бг (нямам предвид теб, гет).

Трябва да я прочета, за да имам и нейните аргументи, а те са много повече и систематизирани сравнени само с етимологичните свободни съчинения днес или с архаизма на Йорданес.

Ако прочета съответната книга, ще започна да ги предлагам под постинги с което предполагам какво ще предизивкам - раздразнение, болка и вопли, но не и стремеж към истината. Защото днешния бгавтохтонист не търси истината, а славолюбието, обикновено предизвикано от комплекса му.

Та мисълта ми е няма "пречка" гетите да са "германски" траки, за това дори има нечии систематизирани, пространни и аргументирани писания (не на шега), независимо, че ми се струват странни или неисторични, но знае ли човек ;)
цитирай
18. get - великия електор Фридрих-Вилхелм ...
04.12.2011 17:31
germantiger написа:
великия електор Фридрих-Вилхелм открива канал ... създава берлинската библиотека ... финансира училища ...

- Допълвам ... държавни пощи ... поддръжка пътната мрежа ... армия !

- В същото време Екатерина II - София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, императрица на Русия от 1762 г. му се пресмива, че е скъперник, който носел старият си войнишки шинел и че, ... и "най-бедният" благородник от руският и двор живеел в по-голям разкош от него ?

- В спомените на потомците, първият е останал действително, като един ограничен и скучен, като монарх ... докато втората, я величаят с "Велика" а философите я наричат "Северната Минерва" !! - Защо е тази историческа несправедливост (задавам си риторичният въпрос ?) !!?

- Приятелю това не е ли малко крайно, като изказ ... защото за мен, от него лъха на омраза и великошовинизъм ?!!:((

germantiger написа:
ТОВА Е ГЕРМАНСКАТА "РЕКОНКИСТА" СЛЕД КАТО КЪМ 4-5 ВЕК СЛИВЯНИТЕ ЗАЕМАТ ПРОСТРАНСТВАТА МЕЖДУ ВИСТУЛА-ВАЙХСЕЛ-ВИСЛА И ЕЛБЕ-АЛБИС ВЕКОВЕ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА ЗАСЕЛЕНИ С ГЕРМАНЦИ ПРЕДИ ВЪОБЩЕ ДА "ИМА" СЛИВЯНИ.

- Защо ли Х. Хайне се оплаква от подтискащият дух на прусащината ... което го е принудила, да напусне родината си ?

На север смърч самотен
Заспива в бледия зрак.
На голия хълм се белее,
Покриват го лед и сняг.

Сънува прекрасна палма
На изток, в далечна страна,
Как тиха, самотна тъгува
В пламтящата тишина.

1822 - Х. Хайне

- Тигре, ... Каква е тази алегория за "северен" смърч, мечтаещ си за "южна" палма ?? ... При мен навява асоциации с Galut(а) или Golus, също така и с едно явление силно повлияло немската култура ... наричащо се "хаскала" ??
- Да не би и твоят великонемски шовинизъм и неприязън към Цлавяните (не твоето тенденциозно обидно слИвяни) ... не се корени в този културен процес-феномен ?? ... който ти се отказваш да усетиш-приемеш ? - Ако е така, само ще ти посоча две имена М. Менделсон и Опенхайм - второто има пряко отношение към "великият електор" ?!!

- Ще завърша - ксенофобията и великошовинизма следва да се изкореняват из корен, поради качеството им да дават опасни рецидиви !! - Достатъчно си интелигентен да се сетите, какво намеквам ??!

- С уважение !!
цитирай
19. nestinar - Йохан Магнус, изтъкнат писател ...
05.12.2011 11:36
Йохан Магнус, изтъкнат писател от
петнайсти век, отбелязва съвсем точно:
"-Proinde nisi prudens lector animadvertit Gothos et Gethas eundem esse
populum, ipsosque a devictis Getibus quandoque Scythas quandoque
Cimerios, vel Thraces nuncupatos, numquam Gothicas vel Scythicas historias intelleget."
"-В заключение, ако внимателният читател не забележи, че готите и
гетите са едно и също, и че при някои победи на гетите те са наричани
понякога скити и понякога кимерийци или тракийци, той (читателят)
никога няма да разбере готската или скитската история."

Дуклянския презвитер (presbyter Diocleas):

Caeperuntque se utrique populi valde inter se diligere, id est Gothi, qui et
Sclavi, et Vulgari, et maxime quod ambo populi gentiles essent et una lingua
esset omnibus. Deinde Vulgari, iam ex omni parte securi, construxerunt sibi
villas et vicos et inhabitaverunt terram quam ceperunt usque in presentem
diem.
(И тези два народа, а именно готите, наричани още склави, и българите,
се заобичаха извънредно много, тъй като и двата народа бяха езичници
и имаха общ език. Скоро българите се почувстваха сигурни от всички
страни, построиха си чифлици и села, и останаха в земята, която
обитават и до днес.)
цитирай
20. shtaparov - Имената на Готите (Гетите) всъщ...
05.12.2011 17:30
Имената на Готите (Гетите) всъщност се обясняват на Български (както и би трябвало да бъде),а не на немски,което само по себе си за онази епоха би било абсурд. Ето и няколко примера:
1. Готи= Гети (Дети= Даки и пр.,но също Дьети и Чеди т.е.п Чеда!).
2. Визиготи= Масагети.
3. Остроготи= Острушани (средноазиатски роднини и съседи на Масагетите).
4. Видимер (готско име)= Будимер (Будимир) и Витомер (Витомир): древно- Български имена!
5. Аларик= Тяларик (Телерик,Телериг),в диалектен вариант.
6. Фридрик= Предраг,а Фредерико= Предъраго (Предрагъ).
7. Филимер= Велимир.
8. Гадарик= Гайдарек (Гайдарец).
9. Атаулф= Атасалф (Вадисалв,Владислав- в древен диалектен вариант),Етолав (Етослав,Светослав).
10. Бериг= Бериш (Бориш,Борис), Белик (Велик).
11. Валиа= Вальо.
12. Суинтила (Свинтила)= Светила (без носовката),Светильо (Светльо).
13. Ардо= Урдо (виж фам. Урдови и фам.Урдеви!).
14. Ерелеува= Ерелявя (Ерислява,Берислява),т.е. Борислава,Бориславъ.
15. Сисебур= Сосомир (Кодомир,Ходомир).
13. Витерих= Виторад.
14. Агила= Атила.
15. Гундемар= Гонтомир (Готомир,без носовката)= Ходомир,Чудомир.
16. Рекаред= Рекорад,Прегорад.
17. Книва= Джива (Жива).
18. Фритигерн= Братигелн (Братиселв,Братислав).
19. Еурих= Ебурих (Еборих), Себерих (Себерад), Оборад (Ходорад), Иторих (Виторад), Ещерих (Есперих) и т.н.!
20. Родерих= Фредериг (Предъраг,Предраг).
21. Ервиг= Ерник (Перник), Ирник!
22. Теодемир= Чьодемир (Чудомир)!
23. Торисмунд= Борисмунж (Борис-мънж,Велис-мъж,Велик мъж).
24. Сисенанд= Сасанинд (Сасанид), Сосомунд (Богомунж,Богомъж).
25. Амаларих= Ащаларих (Есперерих),с прех. Р-Л.
26. Тулга= Шулга (Шульга,древно- Бълг.фам.име от земите на дн. Украйна), Дулга (Долга,Долги,Дълги,Длъги и т.н.).
27. Витица= Видица,Ведица,Водица (Водача) и т.н.
28. Егика= Едица (Ведица), Ожика (Божика,Божикъ) и т.н.
29. Атанагил= Атанамил (Атанамир),Ходономир (Ходонмир,Ходомир) и т.н.
30. Гезалех= Гезарад (в диал.вариант,с прех. Р-Л),т.е. Ходорад,Виторад и т.н.
31. Витерих= Виторад,Федерик (Фредериг,Предъраг)
цитирай
21. germantiger - ...
06.12.2011 02:50
... и траки > тураки > турки > турци ;)

Щапаров, приятелю - мил си ми, за това не те питам забелязваш ли как се отнасят към теб другите автохтонисти и великобългарски шовинисти, "щото" и подминаването е отношение и замълчаването, че и пренебрежителната добронамереност, н спирам дотук :)

...

Гет, тъй-като си чел Хайне на парче и не го познаваш в дълбочина или си замълчаваш, то ще ти спомена, че той има един пространен коментар как неговата Германия ще умре като започне да мънка на славянски, точно така го е написал в смисъл на мънка или лигаво дрънка. Споменал го е конкретно, ясно и дори с болка и злоба. Думите му обаче са истинни, емоцията в тях отстъпва на заден план и не тя е критерий, а истинността.

...

Къде е проблема за "вас":

1. Енодий прави разлика МЕЖДУ ДВАТА НАРОДА - ГОТИ И БЪЛГАРИ

2. Георги Пизидийски прави разлика между българи, славяни, че дори и скити

3. В блога на Цезаря има за панонските българи и необходимостта им от преводач за да се разберат със славяните

Проблема е, че за великобългарите траките са българи, славяните са българи и българите са славяни, готите и те траки, че и българи.

Според изворите обаче се къса връзката в тази "логика"!

...

Иначе гет в блогбг "мирише" само нма един "расизъм" и шовинизъм и той е великобългарски, но в това няма нищо лошо - намираме се в бгблог и това е нормално, дори може би здравословно?!
цитирай
22. get - - Уважаеми приятелю, след като ми написа това ?
06.12.2011 14:08
germantiger написа:
Гет, тъй-като си чел Хайне на парче и не го познаваш в дълбочина или си замълчаваш, то ще ти спомена, че той има един пространен коментар как неговата Германия ще умре като започне да мънка на славянски, точно така го е написал в смисъл на мънка или лигаво дрънка. Споменал го е конкретно, ясно и дори с болка и злоба. Думите му обаче са истинни, емоцията в тях отстъпва на заден план и не тя е критерий, а истинността.

- Просто бе безпредметно да завършваш по този начин ... защото разбиваш впечатлението на първото си изказване ?!
germantiger написа:

Иначе гет в блогбг "мирише" само нма един "расизъм" и шовинизъм и той е великобългарски ...

- Щях да ти пиша за топлата дружба на Хайне с другият титан-единоверец Мордехай Маркс ... фон Весфален по тъст ? ... Но само ще добавя !
- Българинът никога не е проповядвал великошовинистични идеи от вида, че е обидно да си такъв или онакъв ?!!
- Не, българската историческа школа използва понятията - индо-германци или германо-арии ... с идея за първенствущо положение, като народ !!
- Отново казвам, германският великошовинизъм към този исторически момент е под силното културно ... ментално въздействие на юдейският суперетнизъм, доказване на произход, като в основата се поставя някаква своеобразна избраност ... накратко концепцията за "земята и кръвта" ... която е юдейска по своя произход ... религиозен !!
- Не е само Хайне а и достатъчно още други "немски" мислители които доказват историческата предопределеност на мутер Дойчланд и нейният фолк ... да бъдат "рицарите" налагащи "християнските" ценности в континентална Европа !!
- Не ме карай да ти давам цитати от Маркс, който е писал подобно за славяните ... но и какво е отношението му към французите по време на Пруско-френската война ! - че той е по-голям шовинист и ура-патриот от германец ?? :)))

- Това за сега и не прехвърляй проблема от болната ... на здравата глава !

от Гет ктист
цитирай
23. germantiger - ...
06.12.2011 21:58
Гет, чудесно знаеш, че съм прав без да ме прехвърляш към Маркс и Хайне в късния му импотентен болен период :)

1. В БЛОГ.БГ ГЪМЖИ ОТ ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИ ШОВИНИСТИ

2. ЗА ТЯХ ГЪРЦИЯ Е НИЩО, ТЯ Е ТРАКИЙСКА, ПОЛОВИНАТА ЗАПАД Е НИЩО, ДРУГАТА МУ ПОЛОВИНА Е ТРАКИЙСКА

3. МАЛА АЗИЯ РАЗБИРА СЕ ВСЕТРАКИЙСКА, ИНДИЯ СЪМНЕНИЕ НЕ БУДИ, "ТОЖЕ"

4. МНОГО ОТ ТЯХ ПИШАТ ЗАПОЧВАЙКИ "АРГУМЕНТАЦИЯТА" СИ ПЪРВО С ТОВА, ЧЕ СА ЗАСЕГНАТИ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ КАТО ТЮРКИ ИЛИ ХУНИ

Не започват с аргументи, а с комплекс, с обида и разбира се с удревление.
Великобългарския шовинизъм в блог.бг е факт и той личи както от претенциите, така от лексиката понякога и при всяко положение от стремежа. Претенциите великото да е винаги прикачено или свързано с тракийско, лексиката която характеризира другомислещия като туркофил, еничар, гъркоман итн и стремежа траките да са Адам и Ева или фундамента на почти всеки евронарод.

Ето това е шовинизма и тук Маркс, Хайне или други чифути място нямат.

...

Българската ксенофобия, обаче аз в немалка степен я приветствам защото тя е здравословна днес, защото е необходима за повдигане на иначе непочивящото на нищо в днешние ден състояние и положение на българина и защото само с национализъм този народ що-годе може да оцелее като български.
Не приемам бъкгарския шовинизъм, когато персонално засяга германски "неща" или когато крещящо му липсва детайл и конкретика в неща, които аз познавам примерно.

Иначе казано - духовния подем в блог.бг на националисти и автохтонисти е полезен повече отколкото вреден, макар в основата дси да има комплекс, извращаване на наука и историческа истинност, но пък дава себеуважение и самочувствие което днес целенасочено се опитват да убият в българина.

...

Има и друго положително и наложително - търсенията на автохтонистите и не само на тях водят до популяризиране на инфо, знание, извори, а понякога и до откривателство, знам ли?!
цитирай
24. nestinar - germantiger -Енодий прави разлика ...
06.12.2011 23:52
germantiger -Енодий прави разлика МЕЖДУ ДВАТА НАРОДА - ГОТИ И БЪЛГАРИ

За какво става въпрос?
Малко повече инфо,моля!
цитирай
25. nestinar - Да видим сега две страници от ЛИБ...
07.12.2011 12:48
Да видим сега две страници от ЛИБИ:
І. Стр. 301, ред 5 – 10, година около 505 : „ Източната Римска Империя прояви враждебност, поради намесата на федерата Мундо, като привличаше за защитата си своите българи, с които заплашва при военни сблъсквания, като с преден укрепен пост . .”
1. Българите са на римска служба (водени от Сабиян, който е magiter-militum на Илирия. Това не е Сабиян Велики, а неговият син).
2. Те се използват за заплаха ( и евентуално за възпиране на инвазия) при конфликти.
3. Те са преден укрепен пост. А предните укрепени постове са крепостите по лимеса на р. Дунав.
Българите до тук-азиЯтско племе/народ/ ли са или римска войска.
ІІ. Стр. 301, р. 18 – 211 : „А Пиция, щом съзря отдалече буйната българска младеж, подсили пламенният устрем на своите младежи с още по-пламенни слова”.
1. Енодий нарича готските и български бойци „младежи”. Той е поет и има право на такива освежавания на речта. Трябва ли според това определение да съдим, че двата „народа” – готи и българи – по някакви садистични правила са излъчили своите деца да се избиват ?
ІІІ. Стр. 301. р. 40 – 41 : „Бойни сигнали смениха тия слова”.
1. Някой някъде да е чувал племената да имат бойни сигнали ? Племената и народите могат да имат бойни викове , но бойните сигнали са приоритет само да военните части. Като за тях има специални подразделения от дълбоки времена.
ІV. Стр.301. р. 44 : „ . . се хвърлиха веднага едни срещу други бойците. . .”.
1. Народи и племена ли се хвърлиха едни срещу други ? Не. Битката е бойци срещу бойци. Човеци ли са бойците ? Очевидно. Народ ли са ? Несъмнено. Но са и ОЩЕ нещо – БОЙЦИ. И бойците на страната на Изт. Римската империя са точно обозначени – българите, на предни укрепени постове (федерати, на които по-късно Мундо става генерал. В момента те (българите) се бият срещу него и е указано в други паметници, че когато след една година Мундо е назначен генерал от Юстиниян на същите тези бойци – бойците на Сабиан , те - българите искат да го убият.
цитирай
26. nestinar - Следва:
07.12.2011 13:00
VІІ. Стр. 302., р. 20 : „ сега се оттеглят (българите –б.м.) след като загубиха бойните си знамена . . .”
1. Кои имат бойни знамена – ами ясно е – бойните части.
Това очевидно са Римските бойни знамена на Източната Империя, тъй като Сабиан е именно командващ от тази империя.
VІІІ. Стр. 302., р. 35 : „ . . макар нищо да не му повеляваше ( на Пиций, противника на българите – б.м.) да оттегли алчния войник от богатите трупове . ..”
1. Кой е „алчният войник” – това несъмнено е някой острогот, който беше част от „народа”, а още и „младеж” по-горе.
ІХ. Стр. 302., най-долу: „Тези, които досега владееха нашите земи, вече не са сигурни за своите, поради съседството си с теб”
1. Коментара на професорите от ЛИБИ под линия е, че Енодий, говори за победата на Теодорик над гепиди и българи. Това е отчаян напън да се извадят българите от бойните редове на Източната Римска империя и да се направят „народ” или „племе” най-добре, подчинено на „ханове” и закусващо с вмирисано месо изпод седлата!:)
2. Видно е, че Енодий използва литературни приьоми и метафори в произведението си. Все пак това е „ода” за възхвала на Теодорих, а одите си имат собсвени закони на построение на сюжета. Но зад цялата постройка е очевиден сблъсъка между Западната и Източна част на Римската империя, като император на Западната е Теодориk (провъзгласен за такъв от Зенон) и командващи Мундо и Пицин, и на Източната Юстин (и Юстиниян) с главнокомандващ Сабиан (по времето на Юстин и същият този Мундо по времето на Юстиниян) – магистър-милитума на Илирия, към която провинция спада и въпросния Сирмиум.
цитирай
27. nestinar - Ето каква простотия прочетох-
07.12.2011 17:29
Азбуката
„Вече има безспорни доказателства, че при създаването на кирилицата от учениците на Кирил и Методий през IХ в. е използвана азбуката на Вулфила. Основен аргумент за това са имената на буквите.
На българската азбука „ази“, „буки“, „веди“, „слови“...,
На готската: А – ази (Азите са готските богове), Б – birkalen (брези, дървета) – в кирилицата „буки“ означава „букове“, но и обобщено „дървета“.
Съвсем друго знаех за „ази“, „буки“, „веди“, „слови“а то какво се оказва?
ХА-ХА-ХА!Смешници!
http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/455/47/1/0/
Какво беше там за музиката и плащането?:)
цитирай
28. germantiger - ЗА НЕСТИНАРЯ
07.12.2011 20:32
Понеже си невеж с езика в германския език има "триединство" на думите:
БУХЕ - БУК
БУХ - КНИГА
БУХЩАБЕ - БУКВА

Забележи, че българския може да покаже "двуединство", "айретен"< че думата буква в славянските езици идва от германското бух и бухе, така-че бух и бухе са германски думи.

КУКЕРСКИ ОБИЧАИ Е ИМАЛО В ПОЧТИ ЦЯЛА СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА, не знаеше ли?!?!?!

Със сигурност обаче българските кукери са българска традиция и господин Росен се е "осрал" в това, както може би и в обяснението на аз буки веди...
цитирай
29. nestinar - Понеже си невеж с езика в германския ...
07.12.2011 22:56
germantiger написа:
Понеже си невеж с езика в германския език има "триединство" на думите:
БУХЕ - БУК
БУХ - КНИГА
БУХЩАБЕ - БУКВА

Забележи, че българския може да покаже "двуединство", "айретен"< че думата буква в славянските езици идва от германското бух и бухе, така-че бух и бухе са германски думи.

КУКЕРСКИ ОБИЧАИ Е ИМАЛО В ПОЧТИ ЦЯЛА СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА, не знаеше ли?!?!?!

Със сигурност обаче българските кукери са българска традиция и господин Росен се е "осрал" в това, както може би и в обяснението на аз буки веди...

"Германец",невеж не съм!Най-малкото ползвам речници.И знам как!:)
Kакво речИ,за Йохан Магнус и presbyter Diocleas,че не разбрах!?
А що се отнася до Енодий/двата народа/,още по-малко разбрах!:)
цитирай
30. gepard96 - здр. nestinar
08.12.2011 18:11
nestinar написа:
Ето каква простотия прочетох- Азбуката
„Вече има безспорни доказателства, че при създаването на кирилицата от учениците на Кирил и Методий през IХ в. е използвана азбуката на Вулфила. Основен аргумент за това са имената на буквите.
На българската азбука „ази“, „буки“, „веди“, „слови“...,
На готската: А – ази (Азите са готските богове), Б – birkalen (брези, дървета) – в кирилицата „буки“ означава „букове“, но и обобщено „дървета“.
Съвсем друго знаех за „ази“, „буки“, „веди“, „слови“а то какво се оказва?
ХА-ХА-ХА!Смешници!
http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/455/47/1/0/
Какво беше там за музиката и плащането?:)


Не е сновен аргумент, това или който го е написал е глупак.
Но. е ЕДИН от аргументите, като основния си остава разбира се много близката графика между кирилицата и азбуката на Улфила, за разлика от Кирилица до Глаголица. Фактите са Факти!
http://gepard96.blog.bg/history/2011/12/05/za-glagolicata-i-za-kiril-i-metodii-za-ulfila-za-ieronim-i-z.861846
цитирай
31. nestinar - Ето каква простотия прочетох- А...
08.12.2011 23:13
gepard96 написа:
nestinar написа:
Ето каква простотия прочетох- Азбуката
„Вече има безспорни доказателства, че при създаването на кирилицата от учениците на Кирил и Методий през IХ в. е използвана азбуката на Вулфила. Основен аргумент за това са имената на буквите.
На българската азбука „ази“, „буки“, „веди“, „слови“...,
На готската: А – ази (Азите са готските богове), Б – birkalen (брези, дървета) – в кирилицата „буки“ означава „букове“, но и обобщено „дървета“.
Съвсем друго знаех за „ази“, „буки“, „веди“, „слови“а то какво се оказва?
ХА-ХА-ХА!Смешници!
http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/455/47/1/0/
Какво беше там за музиката и плащането?:)


Не е сновен аргумент, това или който го е написал е глупак.
Но. е ЕДИН от аргументите, като основния си остава разбира се много близката графика между кирилицата и азбуката на Улфила, за разлика от Кирилица до Глаголица. Фактите са Факти!
http://gepard96.blog.bg/history/2011/12/05/za-glagolicata-i-za-kiril-i-metodii-za-ulfila-za-ieronim-i-z.861846

http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/bulgarisch/index.htm
цитирай
32. nestinar - Ето каква простотия прочетох- А...
08.12.2011 23:24
gepard96 написа:
nestinar написа:
Ето каква простотия прочетох- Азбуката
„Вече има безспорни доказателства, че при създаването на кирилицата от учениците на Кирил и Методий през IХ в. е използвана азбуката на Вулфила. Основен аргумент за това са имената на буквите.
На българската азбука „ази“, „буки“, „веди“, „слови“...,
На готската: А – ази (Азите са готските богове), Б – birkalen (брези, дървета) – в кирилицата „буки“ означава „букове“, но и обобщено „дървета“.
Съвсем друго знаех за „ази“, „буки“, „веди“, „слови“а то какво се оказва?
ХА-ХА-ХА!Смешници!
http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/455/47/1/0/
Какво беше там за музиката и плащането?:)


Не е сновен аргумент, това или който го е написал е глупак.
Но. е ЕДИН от аргументите, като основния си остава разбира се много близката графика между кирилицата и азбуката на Улфила, за разлика от Кирилица до Глаголица. Фактите са Факти!
http://gepard96.blog.bg/history/2011/12/05/za-glagolicata-i-za-kiril-i-metodii-za-ulfila-za-ieronim-i-z.861846

А ако видиш новоегипетския,трябва да си "глътнеш" чадъра!
цитирай
33. germantiger - ...
09.12.2011 08:01
Всъщност нестинар какво рече ти за мръсния и крадлив народ или за онези векове преди това които можели да броят до четири и продавали децата си... ?!

Та за "твоите" речници драги не знам, но лично аз знам няколко езика, плюс това, че съм учил старогръцки, латински и старобългарски (тези три вярно ги позабравих).

Впрочем радва ме, че за кукерските обичаи в Европа си ми явно бос (по нестинарски).
цитирай
34. shtaparov - Очевидците са пределно ясни по въпроса:
09.12.2011 20:25
germantiger написа:
... и траки>тураки>турки>турци;)
Щапаров,приятелю-мил си ми,затова не те питам забелязваш ли как се отнасят към теб другите автохтонисти и великобългарски шовинисти,"щото" и подминаването е отношение и замълчаването,че и пренебрежителната добронамереност,спирам дотук :)
Гет,тъй-като си чел Хайне...той има един...коментар как неговата Германия ще умре като започне да мънка на славянски,точно така го е написал в смисъл на...дрънка.Споменал го е конкретно,ясно и дори с болка и злоба.Думите му обаче са истинни,емоцията в тях отстъпва на заден план...къде е проблема за "вас":
1. Енодий прави разлика МЕЖДУ ДВАТА НАРОДА- ГОТИ И БЪЛГАРИ
2. Георги Пизидийски прави разлика между българи,славяни,че дори и скити
3. В блога на Цезаря има за панонските българи и необходимостта им от преводач за да се разберат със славяните
Проблема е,че за великобългарите траките са българи,славяните са българи и българите са славяни,готите и те траки,че и българи...
Иначе гет в блогбг "мирише" само на един"расизъм" и шовинизъм и той е великобългарски,но в това няма нищо лошо- намираме се в бгблог и това е...може би здравословно?!


Не е така приятелю- подминаването е знак на недостатъчно владеене на темата,а не на онова,за което ти намекваш. И е съвсем естествено да е така-
пред нас е нова наука и не можем да очакваме от хората да я познават в детайли,
още повече че за нейното овладяване е необходима доста дълга подготовка,а езиковата тема не е приятна на всеки. И защо хора,които много добре знаят,че няма да имат достатъчно време и дори желание да се подготвят по тази тема,която съдържа сухи и скучни научни данни и правила,да се насилват и да пишат във връзка с нея неща,които са любими или достъпни предимно за специалистите? На тях им стига и това,че някой се е погрижил да свърши тази работа,чийто краен резултат е много важен за България!
А това,че Траките,Славяните и пр. племена са Българи не е писано от нас,а от древните очевидци и ние само ги цитираме!
цитирай
35. shtaparov - Късно обособеният немски е производен на наши древни диалекти:
09.12.2011 20:32
germantiger написа:
Понеже си невеж с езика в германския език има "триединство" на думите:
БУХЕ - БУК
БУХ - КНИГА
БУХЩАБЕ - БУКВА
Забележи, че българския може да покаже "двуединство", "айретен"< че думата буква в славянските езици идва от германското бух и бухе, така-че бух и бухе са германски думи.
КУКЕРСКИ ОБИЧАИ Е ИМАЛО В ПОЧТИ ЦЯЛА СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА, не знаеше ли?!?!
Със сигурност обаче българските кукери са българска традиция и господин Росен се е "осрал" в това, както може би и в обяснението на аз буки веди...

Кукерите винаги са били Българска традиция и обичай,понеже Кукери= Сатири (Тракийски жреци на Дионис),а такива не е имало никъде по Европа,преди нашите жреци от района на Рила планина да ги разпространят навсякъде по стария свят. А "германските" думи за книга Бухе и Бух са всъщност Български,
понеже произлизат от нашите Думе (Дума) и Дум (Шум)!
цитирай
36. shtaparov - Вижте оригиналите:
09.12.2011 20:37
nestinar написа:
Азбуката
„Вече има безспорни доказателства, че при създаването на кирилицата от учениците на Кирил и Методий през IХ в. е използвана азбуката на Вулфила. Основен аргумент за това са имената на буквите.
На българската азбука „ази“, „буки“, „веди“, „слови“..., На готската: А – ази (Азите са готските богове), Б – birkalen (брези, дървета) – в кирилицата „буки“ означава „букове“, но и обобщено „дървета“.Съвсем друго знаех за „ази“, „буки“, „веди“, „слови“а то какво се оказва?ХА-ХА-ХА!Смешници!http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/455/47/1/0/Какво беше там за музиката и плащането?:)


Приятели,не се увличайте по фалшивите имена "Вулфила" и "Улфила",които никога реално не са съществували,а вижте най-старите оригинални извори,в които си пише черно на бяло "Урфила"!!! Тъкмо това е особено важно за България,понеже означава чисто и просто Пурвила (Първила,Первола!),което не е името,а предстоятелската титла на този древен наш ариански просветител!
цитирай
37. nestinar - “Германец“, не те знам колко езика ...
10.12.2011 17:27
“Германец“,не те знам колко езика знаеш или не,а и малко ме интересува!
Карам 28-ма година в чужбина,като последните 19г.живея в Испания.
Не се връщам в България, заради такива говнЮвци като теб и сие,които опорочиха Родината до ента степен!
Не е ,че преди ми беше конфортно!Затова и минах през Гърция,Италия,Франция и Испания!Така,че точно ти не ми филосоФствай!
Дръж се нормално/Aко си способен/и може да има нормален диалог!
Това със зъбите го четох няколко пъти,така че не го повтаряй!
Зъби съм "вадил всякакви"!И,кой или кого познаваш-това въобще не ме интересува!
"Айретен"!
цитирай
38. germantiger - ...
11.12.2011 20:00
11 гходини съм бил предимно в Африка и Латамерика, ти там ще живееш месец -два най-много ти давам нежен...

Иначе чудесно си в поведенчески модел на комплексар и великобугарин, няма някой бюрмовец/фиромец да те поздрави, радва ме как суи го внаждате взаимно понякога, макар да е жалко от един народ братя да са ганьовски боклук!

Не е нужно да ти философствам - в БГ имам издадена книга, бивши колеги са ме споменавали в Шоуто на Глави, не съм философ по образование, войскар по служба бях навън във FFL!
цитирай
39. nestinar - 20:00 -. . . 11 гходини съм бил пре...
12.12.2011 00:27
20:00 - ...
11 гходини съм бил предимно в Африка и Латамерика, ти там ще живееш месец -два най-много ти давам нежен...

Иначе чудесно си в поведенчески модел на комплексар и великобугарин, няма някой бюрмовец/фиромец да те поздрави, радва ме как суи го внаждате взаимно понякога, макар да е жалко от един народ братя да са ганьовски боклук!

Не е нужно да ти философствам - в БГ имам издадена книга, бивши колеги са ме споменавали в Шоуто на Глави, не съм философ по образование, войскар по служба бях навън във FFL!
Изпратено: 11.12 20:01 От: germantiger

Tи, "Германец" си един лъжлю!!!!
За това,че си комплексар,ти го казах преди 6 месеца,но ще го осъзнаеш след време!
И да си бил тук-там,то ще да е било с мама и тати,най-вероятно!:)

И не съм ти разрешавал да ми пишеш на лични!"Айретен"?
цитирай
40. demograph - "Щото" старогерманският е Old Europian, което е...?
22.11.2012 19:05
"Щото днешните шведи говорят определено германски език, от скандинавската подгрупа. И няма нищо общо с езика на който всички тракийски племена са говорели - тракийския на юг или дако-мизийското му наречие на север."
Днешните румънци говорят смесен латино, но самите те си признават, че са говорили тракийски-дакотракийски с много български. Македонците пък се учат усърдно на есперанто и след две поколения и спомен няма да имат от българския..
Да не забърквам пак генетиката и палеолингвистиката. Да не споменавам за папската касапница, наречена европеизиране чрез клади.. Прочетете най-после поне Марио Алиней.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gepard96
Категория: История
Прочетен: 1382640
Постинги: 73
Коментари: 533
Гласове: 643
Архив