Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.12.2011 02:32 - Защо Йорданес смесва историята на Готите с тази на Гетите?!
Автор: gepard96 Категория: История   
Прочетен: 19798 Коментари: 6 Гласове:
13

Последна промяна: 09.10.2015 11:20

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Защо Йорданес смесва историята на Готите с тази на Гетите?!
Ив. Йонков
Повечето антични и средновековни летописци, като почнем с Херодот (и изкл. някои, като напр. Тукидид) не правят разлика между факт и мит. Използуването на стари имена (архаизацията на етноними), за да се обозначава някое новопоявило се население е била редовна практика. А когато има и такава близост в имената каквато е между "готи" и "гети", грешката е напълно обяснима, т.е. като отдавна познат на античните автори етнос гетите (като архаизиращ етноним) са заместили готите, подбно на мизите-българите, таврите-русите и т.н.
Така задачата на днешния изследовател е да може правилно да отсее и да каже кое е истина, кое е спорно и кое – измислица в твърденията на древните автори.
Присъствието на готите е исторически факт както и това, че към края на V век по-голямата част от тях напускат Балканите. Друга част остава, има някои несигурни сведения за готи чак до ІХ в.
Готите разбира се не са траки, но това не значи, че при пристигането си по северното причерноморие, а после и на Балканите не заварват и не се срещат с една компактна маса тракийско население.
Нека обясним защо става това объркване между готи и гети при някои стари автори, което обаче дава плод на някои днешни фолк-историци да правят грешни тълкувания и да се опитват да представят готите за тракийски народ.
Този въпрос е свързан ясно с проблематиката за отношенията между завареното от готите местно тракийско население и съжителство помежду им.
  • За Йорданес и "ГЕТИКА"
Един от основните писмени  източници, съдържащ данни за ранната история на готите, е съчинението на Йорданес "Гетика".
Важна особеност за това произведение на готския автор е смесването на две от страни погледнато коренно различаващи се сюжетни линии за миналото на готите, според някои автори дори и взаимно изключващи се.
Нека видим...
От една страна, Йорданес описва преселението на готите от север към Прибалтика и дн. Полша към края на І в.сл.Хр. По-късно това движение на готите продължава към Северното Причерноморие.
От друга страна, Йорданес отъждествява готите с тракийското племе на гетите и приписва тяхната история на готите.
Явно, че се налага един задълбочен анализ, за да може аргументирано да се обясни, защо готския историк ни представя две толкова различни сюжетни линии от готската история.
По отношение на първата сюжетна линия в разказа на Йорданес, а именно движението на готите до Северното Черноморие, тя представя една реална картина на преселение първоначално към Прибалтика преди или около І в. По-късно движението на готите продължава към Северното Черноморие, където тяхното присъствие
е широко засвидетелствано през ІІІ в.
Корнелий Тацит в І век (когато тракийския народ гети участва активно в историческите събития) пише своят известен труд "За произхода на германците и местоположението на Германия" ("De origine et situ Germanorum" ). В гл. 44, като изброява смятаните тогава за германски племена и народи, говори и за готите, които поставя зад лугийте (общо название на редица германски племена, обитавали земите на север от Карпатите - между р.Одер и р.Висла). Т.е. в начало на нашата ера готите живели по южното крайбрежие на Балтийско море и по Долна Висла.
Много важно обстоятелство при предвижваето на готите от земята Скандза до Прибалтика, и от там към Северно Черно море, е кога и къде е протекъл основния етно-културен допир между готите и траките.
Първите сериозни контакти между двата етноса трябва да са се осъществили още при слизането на готите към и от Южното Балтийско крайбрежие на юг към Северното Черноморие, което се е извършвало през земи, заети от едно смесено население от изселници от южните дунавски земи (І в.), както и бежанци от даки и гети (след 106 г.), всички те преселили се вследствие масирания римски военен натиск върху тракийските земи.
След ІІ в. готите са били вече в близко съседство с това смесено население от южнодунавски траки-изселници и дако-гети.
В Северното Черноморие готите вече са се настанили в по-старите северни гетски земи (на запад от Днестър) и в по-новите земи заети от изселниците траки. В южната степна зона пък обитавали и сармати. Смесването на готи, траки и сармати в Северното Черноморие през ІІІ – ІV в. е засвидетелствано с наличието на една група археологически паметници, позната като Черняховска археологическа култура.
Основен проблем пред изследователите на тази култура си остава разграничаването на етническите компоненти. Черняховската култура може да бъде определена като многоетническа. В нея се отделят готски, тракийски (дако-гетски) и сарматски съставки, което свидетелства за общото съжителство на тези етноси, и взаимното им етно-културно проникване.
За съжителството между готи и траки (гети, даки) през ІІ–ІV в. свидетелстват и писмени извори, освен наличните археологически данни.
Именно това преплитане в съдбата на готите (германи), дошли от север, и траките (гети, даки и траки изселници) е реалното положение отразено от готския историк Йорданес. Етническото смесване на готите и траките (гети) е накарало Йорданес да отъждестви едните с другите и да ги представи за един народ в повествованието си.
Той прави това, като вплита в историята си прочетеното за миналото на гетите с преданията за преселението на готите от северните земи.
При разглеждането на двете основни сюжетни линии за готското минало в "ГЕТИКА" не пръв поглед те действително изглеждат несъвместими, но един задълбочен анализ на подхода на Йорданес, би могло да се стигне и до едно задоволително и аргументирано обяснение, за присъствието им в "ГЕТИКА".

И двете сюжетни линии показват историята на готите след движението им от Прибалтика към Причерноморието, както и историята на завареното тракийско население, съставено главно от потомци от тракийските племенни групи.
С това заварено тракийско население готите съжителстват в един продължителен период от няколко века, през които неминуемо траките оказват своето ползотворно етно-културно влияние като един по-високо културен народ върху готите. Изобщо германските племенни групи в зависимост от етно-културните връзки, с които се свързват примат културни заемки най-вече от келтските народи, както и от сарматите.
Просто Йорданес е добавил историята на славните гети, за да придаде един блясък на готската общност. Какво ни кара да приемем тази възможност като единствената логична?
Много просто, в "Гетика", когато Йорданес описва древната история на готите-гети той не само не отрича за идването на готите от север (от о-в Скандза), ами го описва подробно, като смесва този сюжет с древната история на гетите.
Той разказва в първата сюжетна линия за изселването от о-в Скандза (Скандинавия) на готите, начело с краля Берик. Те заминали на три кораби, и от екипажа на тези кораби произлезли три племена: остготои, вестгото и гепиди.
Защо би му трябвало
да описва една такава легенда за миграция от далечния севр, ако действително готите не са били дошли от там. Спокойно е можел да опише само единия сюжет - този на гетите.
Но явно по-негово време
добре се е знаело между готите (Йорданес е гот), кои са и откъде са дошли.
Тук трябва да посочим, че преди Йорданес, през 5 век Павел Орозий пише "за готите, които по-рано били наричани гети". Орозий дали действително смята, че става дума за един и същ народ. Но той ясно разграничава имената. Иначе не би правил това изрично уточнение, че преди са се наричали гети, пък сега готи.
Ясно е, че Йорданес е преписвал едни и същи неверни твърдения от Орозий и в резултат на погрешното тълкуване на неговия текст, той стига до такова заключение - че готи и гети са един и същ народ. При Йорданес обаче объркването става пълно, той не прави разграничение дори и в имената.
Това е заради опитите му да съчетае легендите за произхода на готите с историята на гетите, която е почерпил от стари книги, като механично ги е смесил.
Така той вплита двете си сюжетни линий, като описва, че готите са завърнали се потомци на изселили се на север столетия по-рано гети, във времената още преди троянската война?! Виждаме как Йорданес е върнал историята в едно легендарно минало, от което няма останали директни извори, нито по-негово време ги е имало (изкл. епоса на Омир).
Надали, който и да е късно античен или средновековен автор е могъл да проследи едно такова преселение на народ
на север от времената преди или около Троянската война, които после да са се завърнали след много много столетия, но вече говорещи друг език.
Следващите автори просто са преписвали едни от други едни и същи грешни твърдения.
Това е.
    ***
Сходен изглежда случаят със Саксите. Според някои автори, като историка д-р Чавдар Бонев ("Праславянските племена") това племе се е формирало от преселили се на север траки-Сакси (Саикси у Стефан Византийски), които са се германизирали в новата етническа среда.
Това е намерило отражение в историческата памет на саксите и е документирано от Видукинд Корвейски през Х в.
Средновековният автор се запознал с два разказа: според едното предание предците на саксите били дошли от север (Скандинавия), а според другото – от юг (земята на елините). Обяснението може би е, че двете тези отразяват срещата и смесването на два етнически компонента – германи от север и траки (гети или трако-келти) от юг.
Видукинд Корвейски отбелязва, че за него двата разказа са несъвместими и създават объркване и че той не знае на кой от тях да се довери.
   ***
Явно и готският историк Йорданес се е намирал в някаква подобна ситуация. Той е решил проблема, като е съчетал в своя разказ преданието за готите (германи), дошли от север, с прочетеното за миналото на гетите (траки).
Изобщо произведенията на Йорданес трябва да се четат изключително критично, тъй като при него непрекъснато реалното се преплита с легендарното. Нека илюстрираме нагледно. Йорданес ни дава следните сведения за произхода на хуните: "Филимер, готският княз, синът на Гадерих Велики, който от излизането на готите из остров Сканза бе пети княз на гетите и който, както по-горе се спомена, навлезе с народа си към Скития, научи се, че в неговия народ има магьосници, които той на бащин език наричаше Алиурумни. Понеже ги подозираше, изгони ги и ги принуди да се скитат далеч от войската му в пустините. Там те, когато се скитаха из пустинята, бидоха съгледани от нечисти духове, които се прегърнаха и съединиха с тях и по тоя начин произлезе тоя див род ... Такъв бе произходът на хуните, които се доближиха до готите. Тази жестока раса, както разправя историкът Приск, седеше на отвъдния бряг на Меотидското блато, без да знае някакъв занаят, освен лова и това, че когато се увеличи и стана народ, да обезпокоява съсите си с измама и кражба". Самият Ганчо Ценов признава, че "Приск не е писал, че хуните са седели отвъд Азовското море, тъй че Йордан му приписва работи, които той не е говорил. Тук за втори път сме длъжни да кажем, че Йордан приписва неверни работи на Приска. Той си разправя басни, че хуните били седели отвъд Азовското море и за да им придаде стойност, казва, че Приск е говорил подобно нещо"!
Следващата легенда за произхода на хуните, приведена от Йорданес, е как са преведени от една сърна, през Меотида - легенда записвана в с малки различия за произхода на скитите, българите, маджарите... Дали просто Йорданес не е записвал, каквото му попадне?
Отговорът е по-скоро ДА!
image
Находйи от Криммските Готи - фибули и токи
imageimage
Подобни Фибули и коланни токи от с. Хан Крум

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ГОТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ -
gepard96.blog.bg/history/2011/11/17/istoricheskoto-nasledstvo-na-gotite-po-bylgarskite-zemi.852686


Тагове:   Готи,   Гети,   iordanes,   getika,


Гласувай:
15


Вълнообразно


1. germantiger - ...
16.12.2011 08:23
Ако бях "великогермански" лумпен щях да напиша:

Всъщност гетите траки и саксите от юг отново са германски племена, за това има теория и тя се основава на антропологичните типове, казано шеговито - Ахил синеок тъмен блондин, Александър блондин, саксонците русички итн итн итн...

Разбира се, да се гради теория основно на антропология е несериозно, написаното по-горе разбира се, никога сериозно, че и несериозно не бих си позволил да напиша, дори коментирам, ако бях обаче тракийски автохтонист щях да напиша горните редове, просто сменяйки думата германски с тракийски племена или всетракийска Европа!

...

Поредния твой постинг, който ще сваля на харда ми и отново ти благодаря, чистосърдечно, наистина искрено!!!

...

Впрочем тези които заради Йорданес наричат готите - тракийски гети, не коментират другото - щом според Йорданес преселението им започва от Скандза, то значи гетите са от там, щом следват Йорданес, то значи те не са дошли в Скандза от юг?! Значи или гетите тогава не са траки или родината на траките е на север към Скандза и Скандинавия, пак се връщам на лумпена Феллер, комай излезе прав, че траките са германски племена (будалкам се разбира се), а че траките не са еднородни пак налива мелница в неговата воденица, лудия , май не е луд...
цитирай
2. syrmaepon - Здравей!
16.12.2011 08:47
А за изселниците траки по северното черноморие какви източници има ?
цитирай
3. gepard96 - здр. syrmaepon
16.12.2011 16:57
syrmaepon написа:
А за изселниците траки по северното черноморие какви източници има ?


Бягайки от римската експанзия на Балканите, тракийското население,частично се преселва на север между земите на Северните Карпати и Балтийско море, междуречието на Днестър-Днепър и долината на Тиса.
Там при учатието на три основни етно-културни компонета - на гети, даки и т.н. (траки), на алани (сармати), и на готи, гепиди, вандали, бастрани (германоезични племена) са се оформили три т.нар. праславянски племенни групи - венети, анти и ганти.
През VI в. западната групировка получила ново название СКЛАВИНИ, което се наложило като обш, етноним за трите клона.
цитирай
4. joysii - Това е блог на човек специалист и аз ...
24.08.2012 10:29
Това е блог на човек специалист и аз определено бих се доверила на постингите публикувани в него.
Тук е съвсем различно. Не като в блоговете на местните "историци"- празноглави дрънкала, които се опитват да доказват фантасмагориите си с емоционални трактати, твърде субективни произведения на изкуството /худ. литература,изобр. изкуство/, легенди, и стъкмистика по повод на прилика и сходство в звученето на думи.
Поздрави, господине.
цитирай
5. анонимен - Много добра статия! Хубаво е човек ...
01.09.2012 18:25
Много добра статия! Хубаво е човек да попадне на нещо реално сред морето от чалга история.
цитирай
6. leonleonovpom - Това с движението на племената и ...
08.02.2013 14:54
Това с движението на племената и смесването им съм напълно съгласен, защото е безспорен факт. На племена, не на народи. Там страницата е отворена, например за Германия до обединението й от Бисмарк, после Хитлер прави опит да я отвори, за нас -до Балканската война. Общо взето, тя винаги би могла да бъде отворена.
Мен друго ме смущава , не знам как е при вас- името на автора, който цитирате-Йорданес или Йордан. За по-сигурно се допитах до жена ми- тя е немска възпитаничка, дали познава или дали има немско име Йордан. Отговорът беше светкавичен, как съм могъл да измисля подобна глупост. Все пак възможни са изключения, но то да се случи на историка.........
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gepard96
Категория: История
Прочетен: 1382764
Постинги: 73
Коментари: 533
Гласове: 643
Архив